Themadebat Economie & Vrijetijd

Focus.png

Door Kirsten van Zeist op 19-03-2023

‘Een goede lokale nieuwsvoorziening vinden wij belangrijk, gelukkig hebben we in Zwolle een aantal voorzieningen waar we blij mee mogen zijn. En we hebben ook RTV Focus, waar we 80.000 euro subsidie per jaar naar overmaken. Het zou dan goed zijn om daar actief op te monitoren.

Het college deelt de gemaakte prestatieafspraken nadat wij daar vragen over hebben moeten stellen. Wij verwachten van het college dat ze ons actief informeren, nu is er helaas al besloten zonder dat het dossier compleet was. Dat is wat ons betreft niet de juiste volgorde. Gaat de wethouder ons in het vervolg wel van tevoren informeren? En over de inhoud, is de wethouder eigenlijk wel tevreden met deze afspraken?

In deze tijd ontvangen Zwollenaren hun GBLT aanslag, en wordt er belastingaangifte gedaan. Deze mensen gaan ervan uit dat dit geld goed besteed wordt. Het is immers voor velen een flinke smak geld. In Zwolle doen we ons uiterste best om dat geld op een verantwoordelijke manier te besteden, zo geven we bijvoorbeeld de Stadkamer subsidie voor haar belangrijke culturele en sociale taken die zij voor Zwolle uitvoert. Dan is het heel vervelend dat de Stadkamer een andere door ons gesubsidieerde instelling in huis heeft, die zich niet goed aan de gemaakte afspraken houdt. Hoe gaat de wethouder ervoor zorgen dat de Stadkamer geen verlies gaat lijden door de matige bedrijfsvoering van RTV Focus? Wij zouden het jammer vinden als zij hier schade aan ondervinden.

In deze afgelopen besluitvorming hebben we gekozen voor het afgeven van een signaal aan het CvdM. Het commissariaat zal hier naar alle waarschijnlijkheid helaas weinig mee gaan doen. En u kent ongetwijfeld allemaal het gezegde wel: Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. De VVD had daarom liever gezien dat er een handhavingsverzoek was ingediend.

Maar nu geven we een goede kans voor RTV Focus om te beteren, om die goede lokale omroep te worden die we altijd hadden willen hebben, die belangrijke nieuwsvoorziening. Welke stappen van het verbeterplan vindt de wethouder hierin het belangrijkst? En hoe gaat de wethouder ervoor zorgen dat deze verbeteringen ook daadwerkelijk worden doorgevoerd? De VVD is heel benieuwd, en kijkt uit naar de gehoopte mooie resultaten’.