Themadebat economie en vrijetijdsbesteding

bart-ros-9sGxl8FGoyA-unsplash (2).jpg

Door Sanne van de Kamp op 31-10-2022

Zojuist vond het themadebat economie en vrijetijdsbesteding plaats. Johran zei; “Ik vind dat we als stad de dure plicht hebben om te kijken wat mogelijk is om steun te verlenen. Bijna de helft van de Zwolse ondernemers ziet de komende geen financiële verbetering.” 

Wij overwegen dan ook moties om het College te verzoeken:
❗ Actief contact te zoeken met energie-intensieve ondernemers om te kijken wat er in maatwerk mogelijk is.
❗Te inventariseren welke bedrijven energieoverschotten hebben en ze te helpen deze energie te leveren anderen.
Ook denken wij aan extra steun in maatregelen voor ondernemers die energie besparen, het uitstellen van precario of andere zaken die lucht geven. 

Thijmen voerde het woord over vrijetijdsbesteding en zei dat de ambitie om cultureel hoofdstad van Europa te worden mooi is, maar dat die dan ook realistisch moet zijn. Hij vroeg dan ook naar de specifieke plannen van het college om deze ambitie waar te maken.

Lees hieronder Johrans en Thijmens hele bijdragen terug.

Bijdrage Johran over economie:
"
Het is dieptriest wat er momenteel gebeurt. Gemeentes kunnen zich gaan opmaken voor heel veel faillissementen als dit zo doorgaat. De urgentie lijkt echt niet door te dringen.” Deze tekst kreeg ik op de app binnen en ik was even sprakeloos. De frustratie zit diep en dat goed voor te stellen. Je levenswerk valt je uit handen.

Ik vind dat we als stad de dure plicht hebben om te kijken wat mogelijk is om steun te verlenen. Bijna de helft van de Zwolse ondernemers ziet de komende geen financiële verbetering. Dat is niet alleen voor mensen persoonlijk zwaar, maar denk aan de werknemers die deze ondernemers graag aan het werk willen houden? Of aan de investeringsbereidheid die mensen hebben. Want het is energie, maar denk ook aan coronaschulden, hogere CAO’s en de effecten van prijsstijgingen.

Daarom overweegt de VVD twee moties. Ten eerste willen we dat actief contact gezocht wordt met energie-intensieve ondernemers om te kijken wat er in maatwerk mogelijk is. Dus niet eerst een heel kader uitwerken en zaken toewijzen of afwijzen, maar eerst eens inzichtelijk krijgen wat de vraag is. De VVD snapt ook dat we niet alle energierekeningen kunnen overnemen. Maar denk aan extra steun in maatregelen die energie besparen, het uitstellen van precario of andere zaken die lucht geven. Voor de kerst zouden de resultaten van die inventarisatie toch bij ons kunnen liggen.

Ten tweede zijn er, zeker op bedrijventerreinen, ook bedrijven die energieoverschotten hebben, omdat ze zelf niet extreem veel verbruiken, maar door bijvoorbeeld wind of zon op dak, over hebben. Zij mogen dit nu nog niet leveren aan hun buren, die misschien in grote nood zitten. De VVD wil graag dat de wethouder inventariseert waar dit speelt om vervolgens deze bedrijven te helpen om die levering toch rond te krijgen. Onze fractie hoort graag de reactie van de wethouder, zodat Zwolle gaat doen wat nodig is.

We volgen met belangstelling de pilots in het land waarbij mensen met een bijstandsuitkering maximaal 6 maanden kunnen samenwonen met behoud van uitkering. We zien daarbij positieve resultaten en zijn natuurlijk voorstander van elke maatregel of regeling  waardoor mensen sneller aan het werk gaan en financieel minder of niet afhankelijk worden van de gemeente. Tegelijkertijd zijn wij ook kritisch, omdat  stapeling van uitkeringen er juist niet toe moet leiden dat het minder aantrekkelijk wordt om te werken. Bovendien zijn de evaluaties nog niet compleet afgerond en wij hebben daar nog veel vragen bij. We zijn dus benieuwd naar de concrete uitwerking van de plannen en horen graag op welke termijn wij die tegemoet kunnen zien."

 

Bijdrage Thijmen over vrijetijdsbesteding:

"Leuk om hier te mogen zijn om het over vrijetijdsbesteding te hebben, iets waar wij en vele andere Zwollenaren wekelijks van kunnen genieten in onze mooie stad.

In Zwolle is dit ook heel goed voor elkaar. In de binnenstad en eromheen zijn mooie plekken om bijvoorbeeld gezellig een drankje te drinken. Of een bezoek aan een museum te brengen.

In Zwolle gaat dit hand in hand, zo konden we afgelopen zomer bijvoorbeeld ook genieten van livemuziek of optredens bij het terras op het Rode torenplein.

Zwolle is gezellig, deze combinatie met cultuur maakt Zwolle interessant voor onze inwoners en voor toeristen. Sterker nog, onze fractie hamerde de vorige periode niet voor niets meermaals op het toeristisch perspectief dat steeds vooruit werd geschoven. Het is goed om te investeren in die aantrekkelijkheid die ook wat oplevert voor de gehele stad.

Zwolle is een hanzestad. We mogen trots zijn op ons handelsverleden, cultureel erfgoed en het infra knooppunt dat we mede dankzij dat verleden zijn en hebben. 

Het college heeft de ambitie om als Zwolle cultureel hoofdstad van Europa te worden. De Zwolse VVD vindt ambities mooi, maar die moeten wel realistisch zijn. Wat zijn de specifieke doelstellingen die we eraan willen hangen, en heeft het college een beeld van extra activiteiten, extra bezoekers, en extra uitgaven in de stad zoals bijvoorbeeld hotelovernachtingen? En heeft het college een duidelijk plan waarin kosten en opbrengsten staan vermeldt? En hoe gaan we daar komen? 

Elk jaar komen er ook veel mensen naar Zwolle om van het bevrijdingsfestival te genieten. De Zwolse VVD is van mening dat het vieren van onze vrijheid belangrijk is, en vind het dan ook onwenselijk als hier entreegeld voor gevraagd gaat worden.

De gemeente heeft de structurele subsidie al verhoogd, maar kan er ook gekeken worden naar de organisatie? Heeft het college de organisatie zelf al gevraagd om te kijken waar ruimte kan worden gevonden?

De Zwolse VVD ziet hier kansen, zodat het bevrijdingsfestival vrij toegankelijk kan blijven.

Maar we moeten ook onze eigen inwoners niet vergeten, We kunnen lezen over het Urban Sportpark in Stadshagen. De Zwolse VVD vindt dat een topinitiatief vanuit de buurt en wil dan ook de initiatiefnemer complimenteren. Kan het college kijken naar wat er nog nodig is om het Urban Sportpark te realiseren?

Verder speelt ook helaas nog de issue met betrekking tot RTV Focus. De lokale omroep is belangrijk voor de nieuws en informatievoorziening van Zwollenaren. Zit de wethouder hier bovenop en op welke manier wil het college voorkomen dat we opnieuw in een lastige situatie gaan komen met de lokale omroep? De evaluatie had al bij ons moeten liggen, waarom is die vertraagd? En hoe lopen de gesprekken nu tussen omroep en gemeente?"