Themadebat Dienstverlening & Inwonerbetrokkenheid

Themadebat Dienstverlening & Inwonerbetrokkenheid.png

Door Branco Schoenaker op 27-05-2024

Het handhavingsbeleid en de omgang met een lokaal vuurwerkverbod waren onderwerp van gesprek in de raadsvergadering van 27 mei. De VVD kwam hier op voor alle mensen - zoals BOAs en politie - die bijdragen aan een veilig Zwolle. Lees hier de gehele bijdrage van Johran:

De VVD wil onze stad veilig houden zodat onze vrijheden en onze manier van leven geborgd blijft. Het is iets waar de VVD altijd op hamert. 

Laten we niet naïef zijn voor wat er onder de radar allemaal gebeurt, laten we beseffen dat met de groei van de stad ook andere problematiek ontstaat, laten we de ogen niet sluiten voor wat - soms zelfs op klaarlichte dag - gebeurt op de straten in onze wijken. 

We moeten het uiterste doen om respect, vertrouwen en steun te uiten naar de mensen die onbevreesd een stap naar voren doen, als wij terugdeinzen. Om onze veiligheid te beschermen. En daarmee onze vrijheid te verdedigen. 

Sinds een aantal jaren is daarom eindelijk extra geïnvesteerd in veiligheid en de burgemeester heeft dat onverminderd doorgezet. Dat is belangrijk - nee voorwaardelijk - voor een mooi, vrij en veilig Zwolle. 

Ik denk aan jeugdboa’s, een voorstel van de VVD. Sowieso meer mensen in de lokale veiligheidsketen, iets waar we altijd om gevraagd hebben. En meer bevoegdheden en instrumenten voor onze handhavers, ik heb er keer op keer de noodklok om geluid. En met succes. Meer geld, meer mensen, meer instrumenten om onze straten veilig te houden. De handhavingsnota die voorligt, daar kan de VVD dan ook mee instemmen.

We zullen de komende jaren moeten doorgaan om Zwolle voor iedereen veiliger te maken. We hebben als gemeenteraad dan wel geen invloed op het aantal agenten in de wijk, maar wel op onze BOAs op straat en daarmee ook hoe we elkaars werk beter kunnen maken. Zodat die wijkagenten hun tijd zo goed mogelijk kunnen besteden. En daarmee dat BOA’s met goede uitrusting en bevoegdheden op pad gaan. Het is daarom belangrijk dat het nieuwe kabinet 300 miljoen structureel in die veiligheidsketen gaat investeren. 

De VVD zou hier in Zwolle graag een volgende stap willen zetten en daarom kondigen een motie aan. BOA’s mogen al boetes uitschrijven voor bepaalde verkeersovertredingen. In Zwolle gebeurt dat sporadisch, leert navraag. Onze oproep: kijk hoe die rol structureler gemaakt kan worden in verkeershandhaving. Koppel BOA’s en politie op doorlopende basis aan elkaar met betrekking tot verkeersboetes en verkeersveiligheid. Utrecht heeft een klinkende evaluatie hiervan liggen. Graag een reactie van de burgemeester op dit punt.

Een aantal andere vragen en aandachtspunten vanuit de VVD met betrekking tot de handhavingsnota. Op basis waarvan wordt overgegaan tot gedogen of niet, vraag ik de burgemeester; wat voor afwegingskader ligt daar? En hoe zorg je dat er geen misbruik van gemaakt wordt? Denk aan demonstraties met antisemitische leuzen die door Zwolle trok, waar op dat moment niet op gehandhaafd werd. Ik krijg er buikpijn van en vind dat we dat nooit zouden mogen gedogen.

Als het gaat om drugs zitten we met de aanpak van gebruik en handhaven op overtredingen aan achterkant van de keten. Wat doen we qua aanpak van bendes en criminele netwerken? In het Jaarplan politie ging het zelfs over internationale kartels die voeten aan de grond krijgen door synthetische drugslabs. Hoe koppelen we onze eigen ogen en oren op straat aan specialistische teams van de politie. Hoe werkt die gegevensdeling, lopen we daar tegen knelpunten aan?

Dan nog één punt waar wensdenken sneuvelt ten gunste van realiteit. Het vroegtijdige lokale vuurwerkverbod dat in het kader van handhaving en uitvoering zwaar ontraden werd. Het College rapporteert nu over een vertraagd participatieproces en mogelijk helemaal geen uitvoering deze jaarwisseling al. Kennelijk is het onbegrensde enthousiasme wat in de stad zou leven hiervoor, toch wat beperkter dan door de indieners voorgeschoteld. De oproep van de VVD: kap er mee. Zet onze mensen en het geld alsjeblieft in op een manier dat mensen er wel wat aan hebben. Dit is een verkwisting van tijd en geld. Graag een reactie van de burgemeester.