Themadebat dienstverlening en inwonerbetrokkenheid

gegevens delen 2.png

Door Kirsten van Zeist op 17-04-2023

Zwollenaren zijn nuchtere en hardwerkende mensen. Handel en samenwerking zitten in ons DNA sinds de Hanzetijd. Wij als Zwollenaren kijken naar elkaar om. Niet omdat we dit moeten vanuit de politiek, maar omdat we het belangrijk vinden. En zelfs al doen wij als samenleving nog zo veel, soms is ondersteuning vanuit de overheid nodig. Dan kan de gemeente inspringen.

 

Een van de onderwerpen waar de gemeente inspringt is via het convenant gegevens delen. Al jaren vraagt onze fractie aandacht voor het grote probleem van woonoverlast. Dit gaat niet over het verjaardagsfeestje van de buurjongen dat iets uitloopt, maar om structurele en ernstige overlast. Namelijk de buren die iedere nacht harde muziek aan het draaien zijn. De buurvrouw die al haar afval in de tuin laat liggen zodat de ratten bij jou naar binnen lopen. Of de aan drugs verslaafde buurman die de hele buurt bij elkaar schreeuwt, terwijl jouw kinderen in het speeltuintje aan het spelen zijn.


Wij zijn blij dat onze motie is uitgevoerd en dat gemeente, politie en woningcorporaties nu makkelijker gegevens met elkaar kunnen delen. Dat is niet alleen in het belang van omwonenden, maar ook van de bewoner die overlast veroorzaakt. Vaak heeft deze bewoner namelijk gewoon hulp nodig. Onze complimenten aan het college voor hun inzet op dit dossier. Het enige wat wij missen in het convenant zijn de zorgpartijen: juist deze instanties hebben veel kennis van hun cliënten die van pas komt bij hulp aan cliënten én bij de bestrijding van woonoverlast. Wij horen van woningcorporaties terug dat zij het contact met zorgpartijen missen. Daarom vragen wij de burgemeester: kan hij toezeggen om zorgpartijen te betrekken bij het convenant? Onze fractie overweegt een motie.

 

Dan de gehandicaptenparkeerkaart. Op dit moment kan deze nog niet thuisbezorgd worden. Dat is natuurlijk heel gek, want je moet fysiek naar het Stadskantoor om de kaart op te halen. Dit terwijl je nog niet mag parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats. Bij een vorig themadebat heb ik gevraagd of wij dit als inclusieve stad niet gewoon kunnen regelen. De burgemeester heeft dit toegezegd en wij zijn dan ook benieuwd: vanaf wanneer wordt de parkeerkaart thuisbezorgd? En wij vinden het vanzelfsprekend dat dit kosteloos gebeurt, aangezien deze inwoners er helemaal niets aan kunnen doen dat zij minder mobiel zijn. Is het college dat met onze fractie eens? Ook hier overwegen wij een motie.

 

Ten slotte wil ik het hebben over Hartstad Zwolle. Ik moet eerlijk bekennen dat onze fractie verbaasd was toen de burgemeester dit logo presenteerde tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in De Spiegel. En dat gevoel leefde breder in de stad: ‘wat een geldverspilling’ hoorde ik van meerdere mensen terug. Wij hebben inmiddels de nota gelezen en wij hebben nog steeds veel vragen.

1.      Wat wil het college over drie jaar bereikt hebben, wanneer is deze merkstrategie een succes? Is dat bijvoorbeeld wanneer meer mensen van Zwolle hebben gehoord? Of wanneer meer mensen naar Zwolle komen? En om hoeveel mensen gaat het dan en hoe gaat het college deze cijfers meten?

2.      2023 staat in het teken van het Hanzejaar. Veel organisaties zijn vol enthousiasme bezig met de marketing van Zwolle als Hanzestad. Aan de ene kant zet het college vol in op dit Hanzejaar, maar aan de andere wil het college Zwolle profileren als Hartstad. Dat zijn twee verschillende merkstrategieën die juist kunnen zorgen voor verwarring bij consumenten. Hoe kijkt het college hiernaar?

3.      Daarop aansluitend. Wij hopen natuurlijk dat meer mensen van onze prachtige stad horen en hier een bezoek brengen. Maar hoe weten we dat onze naamsbekendheid is gegroeid door Hartstad Zwolle? En niet door het Hanzejaar of door de promotie van PEC?

 

U merkt dat wij nog veel vragen hebben. Wij hopen dat al deze vragen beantwoord worden en kijken uit naar de reactie van het college.