Debat over veiligheid

BOA.jpg

Door Kirsten van Zeist op 11-02-2023

“Laten we vanavond eens stil staan bij de agenten en BOA’s in Zwolle die dapper een stap vooruit zetten wanneer anderen terugdeinzen. Stil staan bij tieners die dader worden, maar eigenlijk slachtoffer zijn door de criminele drugscircuits waar ze in worden getrokken. Stil staan bij ouderen die de keuze of ze wel of niet nog een blokje om maken, moeten laten afhangen van het feit of de straatverlichting het doet. Stil staan bij het feit dat veiligheid de voorwaarde is voor een vrij leven. En voor een stad die in een schaalsprong zit is een 7.5 voor de veiligheid natuurlijk een score die een compliment richting burgemeester en allen die bij onze veiligheid betrokken zijn, waard is.

Toch is het geen reden voor tevreden achterover leunen. Want in best veel buurten noemen Zwollenaren de veiligheidssituatie ongunstig of zelfs zeer ongunstig. Het totaal aantal inwoners dat zich onveilig voelt, is gestegen naar bijna één op de vier mensen. Dan klinkt dat toch wel opeens als veel.

De burgemeester is hierin zeer betrokken. Daarom grote complimenten dat we tegemoet komen aan de wens van BOA’s om hen uit te rusten met bodycams. Er is ook wel eens sprake van geweest om in het geval van minderjarigen de beelden bijvoorbeeld te gebruiken voor een gesprek met ouders erbij. Laat het gedrag van hun kinderen maar eens inzinken en betrek hen bij een straf of oplossing. De VVD zou dit graag zien en mistte dit in het voorstel. Kan de burgemeester hiervoor zorgen?

BOA’s doen ontzettend belangrijk werk en zijn een onmisbare partner voor de politie. Ze krijgen, terecht, een steeds duidelijkere eigen rol in de Zwolse thema’s rond leefbaarheid en veiligheid. Mensen die een laagdrempeliger aanspreekpunt zijn, de buurt kennen en onze ogen en oren zijn. De uitvoering van de VVD-motie over jeugd-BOA’s is een mooi voorbeeld. Maar ook bij overlast van hangjongeren of afval op straat, is hun inzet van belang. En op dat laatste punt is denk ik zo met dit rampzalige afvalbeleid zeker nog meer inzet te verwachten. 

Tegelijkertijd wordt het takenpakket zwaarder. BOA’s vragen daarom al langer om een betere uitrusting. En de VVD wil hen steunen en pleit voor een betere bewapening voor BOA’s om Zwolle veiliger te maken. Concreet stelt onze fractie voor sommige BOA’s dan ook uit te rusten met wapenstokken. Is de burgemeester bereid een volgende stap te zetten in de beste ondersteuning voor onze BOA’s? En kan hij de raad meenemen in beleidsstappen die Zwolle wil zetten voor haar BOA’s? 

Het ging al even over drugscircuits en de georganiseerde misdaad. Die is veel dichterbij huis dan je doorhebt. Deze criminelen kunnen zich in elke plek nestelen en wortelen. Een paar jaar geleden werd de VVD nog weggehoond toen wij ook een rol zagen voor BOA’s in de keten om zware en ondermijnende drugscriminaliteit aan te pakken. Immers, kleine veranderingen in een buurt kunnen al een signaal zijn, gebruikers houden een vraag in stand en jonge – soms al kansarme – tieners worden genadeloos deze circuits ingesleurd. Het is goed te lezen dat het veiligheidsprogramma dit als prioriteit benoemt. De inzet van slechts 200 uur per jaar voor een prioriteit deed onze fractie de wenkbrauwen echter wel fronsen. Dat kan toch niet genoeg zijn? Graag een reactie van de burgemeester en of hij bereid is deze inzet te vergroten. De VVD overweegt een motie op dit punt.

Het thema veiligheid hangt zwaar samen met verlichting, zo begrijpen we uit het Buurt voor Buurt onderzoek. Dat smeekt om de vraag wat er nu eigenlijk met de uitkomsten van dit onderzoek gedaan gaat worden? Stellen we een doel om in de volgende rapportage een 8 te halen? Om geen enkele buurt in de categorie “zeer ongunstig” te laten vallen? De VVD mist de acties en snelheid. Misschien kan het College in de brede zin hier naar kijken. Begin vorig jaar was het onderzoek, begin 2023 bespreken we de resultaten en daarmee krijgen eventuele acties pas een plek in de begroting 2024, tevens het jaar waarin het volgende onderzoek wordt uitgevoerd. Niet echt een voorbeeld van een wendbare overheid die werkt voor jou. Kan de wethouder toezeggen om versnelling hier in aan te brengen? Ook daar een motie ter overweging.

Dan nog drie losse punten vanuit de voorliggende stukken. Ten eerste de Wet Kwaliteitsborging. Die zou moeten leiden tot minder leges. Hoe schatten we dat effect in? Kunnen we de Zwollenaar vanavond die legesverlaging beloven? En ik zou graag uiterlijk Q3 geïnformeerd worden over de stand van zaken van de implementatie. Kan de wethouder dat toezeggen? Ten tweede groene leges die geboren zijn uit een VVD-amendement. Wat zijn nu de plannen met het overschot? Kan de wethouder toezeggen dat dit ten goede komt aan huiseigenaren, de doelgroep van de oorspronkelijke regeling? En ten slotte de participatie-aanpak. Wat de raad nu heeft gekregen is een tamelijk lege huls in een voortdurend traject waarbij dit College haar afspraken niet nakomt. Voor nu graag een harde belofte dat de aanpak in maart ook echt naar de raad komt en dat daar de checklist voor ontwikkelaars en initiatiefnemers bij zit.”