Themadebat dienstverlening en inwonerbetrokkenheid

Invoices 2.png

Door Kirsten van Zeist op 12-12-2022

Vanavond staat het themadebat dienstverlening en veiligheid op de agenda van de Raad. Woordvoerder Niels geeft in zijn bijdrage aan met meerdere ondernemers te hebben gesproken en daaruit blijkt dat de gemeente wel erg lang nodig heeft om haar rekeningen te betalen. De liberalen willen daarom de betalingstermijn verkorten en overwegen een motie. Ben je benieuwd naar Niels zijn hele bijdrage en die van fractievoorzitter Johran, lees dan snel verder.

‘Als Zwollenaar kom je vaak alleen in aanraking met de gemeente wanneer je een paspoort aanvraagt of via de mail een vraag stelt. Dan wil je goed en snel geholpen worden. Als VVD pleiten wij al jaren voor meer ambitie op het gebied van dienstverlening. Tot onze schrik lezen wij dat het college juist de ambitie wil verlagen. Is het college het met de VVD eens dat inwoners gewoon binnen 5 werkdagen een antwoord op hun vraag moeten krijgen? En is het college het met de VVD eens dat we de service juist moeten verhogen? Daarvoor doe ik vanavond vier concrete voorstellen en ik hoop op de steun van mijn collega’s. Ten eerste: in de aanloop naar dit debat heb ik met meerdere ondernemers gesproken. Ik hoor bijvoorbeeld dat de gemeente wel erg lang nodig heeft om haar rekeningen te betalen aan ondernemers. Daarom willen wij de betalingstermijn verkorten: de gemeente moet elke rekening van ondernemers binnen 2 weken betalen. Wij overwegen een motie en horen graag de reactie van de wethouder.

Ten tweede wil ik het hebben over de uitvoering van onze motie over de gemeentelijke website. Wij vroegen om de website te vernieuwen en duidelijker in te richten voor ondernemers. Een van de ondernemers die ik heb gesproken zei: “Ik heb dit niet eerder zo duidelijk gezien.” Complimenten dus, de website krijgt over het algemeen een dikke voldoende. Maar het krijgt nog geen 9 of 10. Er missen namelijk nog wat dingen, zoals de subsidieregelingen die er lokaal, regionaal en provinciaal zijn voor bedrijven. Is de wethouder bereid om samen met MKB Regio Zwolle deze laatste verbeteringen aan te brengen?

Ten derde wil ik stilstaan bij een passage uit de jaarrapportage dienstverlening over vergunningen die ons erg verbaasde. Er staat letterlijk: “Doorlooptijden van vergunningsaanvragen worden niet bijgehouden.” Begrijp ik het dan goed dat we geen idee hebben hoe lang wij doen om een omgevingsvergunning te verlenen? En dat wij dus ook geen idee hebben hoe vaak wij besluiten om de aanvraag uit te stellen met 6 weken? Als VVD vinden wij dat er geen uitstel moet komen en dat vergunningsaanvragen gewoon binnen de termijn moeten worden afgehandeld. Graag een reactie van het college.

Dan wil ik stilstaan bij de dienstverlening aan onze inwoners. Afgelopen zomer was een bizarre situatie, toen je tot 7 weken moest wachten voordat je paspoort kon worden vernieuwd. Ik ben blij dat het college snel actie heeft ondernomen en dat de problemen zijn opgelost. Wat heeft het college geleerd van deze situatie en hoe we gaan voorkomen dat komende zomer de wachttijd weer zo snel oploopt? Ten slotte horen wij uit de stad een bijzonder signaal over de gehandicapten- parkeerkaart. Deze kaart kun je aanvragen via de website, maar je moet hem nog wel fysiek ophalen. Je moet dus naar het Stadskantoor en je mag nog niet parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats. Dat klinkt voor mij echt heel bijzonder. Kunnen we dit niet anders regelen? Bijvoorbeeld door de gehandicaptenparkeerkaart via de post te bezorgen?”

Tijdens dit zelfde debat snijdt Johran namens de VVD twee belangrijke punten aan de met betrekking tot het onderwerp veiligheid. “Ten eerste vuurwerk en de jaarwisseling. Voor heel veel Zwollenaren een mooie traditie. De VVD is blij dat mensen dat gewoon kunnen blijven doen en dat we als Zwolle het landelijk beleid volgen. De schaduwkant die de jaarwisseling helaas ook kent kenmerkt zich door idioten die vuurwerk als wapen gebruiken, bijvoorbeeld tegen hulpverleners of huisdieren. Hoe gaan we de handhaving tegen hen opschroeven?

Dan het onderzoek naar drugsgebruik in Zwolle. We constateren dat het gebruik van 3-MMC schrikbarend hoog is, maar volgens het College is, en dit zijn helaas citaten, “is een specifieke aanpak niet direct een oplossing voor het probleem,” moet het gaan over “het waarom” en is er vooral geen “geen vaststaand pakket aan maatregelen.” Dat is een gemiste kans. Want het gaat niet alleen om gebruik. Gebruik betekent ook dat er gekocht wordt, verkocht en dat er jongeren worden geronseld in criminele circuits. Juist voor de groep jongeren die kwetsbaar is voor deze verleidingen, of een eerste stap al heeft gezet maar nog niet is ondergedompeld in die netwerken, kunnen we echt wat betekenen. Snapt het College dan dat de inzet nogal passief overkomt?

De VVD begrijpt daar niets van. Precies dit soort voorbeelden brachten onze fractie en de ChristenUnie er toe om vorig jaar een motie in te dienen voor meer jeugd-BOA’s. Hoe staat het daar eigenlijk mee? We vinden dat het College op de handen zit en daarom komt onze fractie zelf met voorstellen om te doen wat nodig is. Ten eerste lezen we uit het rapport Beke dat zij specifieke aandacht vragen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking, ook wel LVB genoemd. Dit is de groep die als we niet oppassen zowel slachtoffer als dader wordt. Dertig tot veertig procent van de jongeren die een strafbaar feit valt onder de groep LVB. De VVD komt daarom met een motie om specifiek voor de groep LVB in kaart te brengen wat nodig is om hen te beschermen. Ten tweede spelen ouders een belangrijke rol en ook dat klinkt nog niet echt door. Waar ouders dat nalaten, of hier moeite mee hebben, is het aan de overheid om er voor te zorgen dat ze hun verantwoordelijkheid wel kunnen pakken. In het Verenigd Koninkrijk gebeurt dit al met zogenoemde Parenting Contracts. Bureau HALT heeft daarvoor de aanpak Ouders aan zet ontwikkeld. In de woorden van HALT zelf: “laat ouders strafmaatregelen bepalen en laat hen de maatregelen met hun kind uitvoeren. Het resultaat: er is beter contact tussen ouder en kind en dat is precies wat nodig is: meer onderling begrip.” Ik zou deze aanpak ook in Zwolle willen proberen en kom met een motie. Illegaal drugsgebruik zegt niet alleen iets over gezondheid, maar ook over de reikwijdte van ondermijnende netwerken. Dan moeten we doen wat nodig is de daders aan te pakken en de slachtoffers te beschermen, zodat kleine boefjes niet doorgroeien naar zware criminelen.”