Themadebat dienstverlening en inwonerbetrokkenheid

Foto (4).png

Door Sanne van de Kamp op 05-07-2022

De gemeenteraad voerde gisteravond alweer het tweede themadebat. Dit keer ging dat over dienstverlening en inwonerbetrokkenheid. Jos sprak over o.a. de bereikbaarheid van de gemeente en het versterken van burgerinitiatieven en Johran sprak zich uit over het niet meedoen aan het landelijke wietexperiment en het instellen van een meldpunt tegen ondermijning en bijstandsfraude. Lees hieronder Jos' en Johrans hele bijdragen of bekijk de bijdragen hier terug!

Jos' bijdrage:

“Meer dan een bord langs de weg.” Zo luidt de titel van het onderzoek van Nina Kamsteeg, van de Universiteit Utrecht. Zij onderzocht in 2020 hoe de gemeente Dordrecht op een effectieve manier kan communiceren, en over bereikbaarheid met inwoners. Een thesis die het lezen waard is.

Bereikbaarheid, wat is dat precies? Zwolle is goed bereikbaar. Per trein, de A28 die de stad doorkruist, voldoende N-wegen en ook per fiets, of veerpont is de stad te bereiken. Maar, voorzitter, bereikbaarheid is meer dan hoe je in de stad komt. Hoe bereikt de Zwollenaar, zijn of haar of de gemeente? We weten dat het bijvoorbeeld wachten is, op een paspoort of ID-kaart, zo’n week of zeven. De VVD stelde hier technische- en schriftelijke vragen over. Zijn er al maatregelen getroffen, worden Zwollenaren al actiever benaderd? Kunnen zij zo dadelijk welverdiend op vakantie, met een geldig ID-bewijs? Is bijvoorbeeld overwogen om de spoedprocedure goedkoper te maken om achterstand bij de gemeente te compenseren?

Voorzitter, deze vraag is - ondanks de kritische noot, inleidend op de mooie resultaten op het gebied van de klachten, en bezwaarprocedures. We lezen dat 90 procent tijdig wordt afgerond. Dit is hoog. Complimenten hiervoor. Maar waar zijn de overige 10 procent? Hoe tevreden zijn inwoners over de afhandeling van hun klacht of bezwaar? Worden inwoners gewezen op de mogelijkheden om een klacht in te dienen, en zo ja hoe? Ook lezen we dat 52% van de bezwaren middels pre-mediation (een dit kan beter gesprek) wordt opgelost. Effectief en prettig voor beide partijen! Mooi en ook wel bijzonder dat voor het komend jaar het doel op 40% wordt gesteld. Is dit gebrek aan zelfvertrouwen? Ik gun de organisatie een ambitieuzer doel. Ten slotte op dit onderdeel voorzitter, verbaasde ik mij erover dat de organisatie de daling in bezwaren in 2021 niet kan duiden. Is dit over de gehele linie minder, of juist op een onderdeel? Is het een gevolg van Covid? Ik zou het juist interessant vinden om te duiden waar deze daling zit. Misschien doen we als stad juist wel iets heel erg goed!

Het versterken processen bewonersinitiatieven vind De VVD een goed idee. Door het bundelen van de budgetten en door efficiënter te werken worden bewonersinitiatieven toegankelijker. Eén loket en meer financiële slagkracht om initiatieven te ondersteunen. Zonder het opwerpen van extra drempels. De Zwolse VVD heeft wel nog wat twijfels over het ophogen van de maximum van € 5.000 naar € 10.000 per initiatief. Wat gaat dit kosten, hoe gaan we dit allemaal betalen en wat zijn de kaders voor deelname en aanspraak? Kan de wethouder deze bezorgdheid wegnemen?

De VVD ziet tenslotte de ontwikkelingen van City deal ‘Slim maatwerk’ als een mooi initiatief! Steden, en partners, publiek en privaat, die samenwerken aan nieuwe oplossingen. Het klinkt nog niet nieuw. Wel interessant dat bestaande praktijken, processen en financieringsmodellen ter discussie staan. We lezen dat deze City Deal in werking treedt met ingang van 28 juni 2022 en eindigt op 1 juli 2024, met kans op verlening tot 2026. We zien de evaluatie graag tegemoet. Tussentijds uitstappen kan niet (eenvoudig). De VVD heeft daarom ook interesse in de risicoscan die vooraf uiteraard is gedaan.'

Johrans bijdrage:

'Het is teleurstellend dat de gemeente nu beslist niet mee te doen aan het wietexperiment. Waarom niet, is onze vraag. Er ligt een brief van coffeeshophouders, maar is verder nog contact met hen geweest? Want we zien bij de coffeeshophouders vooral argumenten in het kader van onzekerheid en vragen. Dat zijn zaken waar je met elkaar over in gesprek kan in voorbereiding. Is dat gebeurd? Dit komt niet lang nadat de gemeente om onduidelijke redenen heeft besloten dat er geen vergunning voor een extra coffeeshop komt, terwijl die ruimte er wel gewoon is. Waarom trekt Zwolle de handrem opeens aan? We lezen hier niets over in het coalitieakkoord maar het lijkt alsof ChristenUnie en het CDA hier hun stempel op de stad willen drukken. Hoe gaat Zwolle de komende jaren hier mee om, vraag ik de burgemeester.

Grote complimenten voor de burgemeester hoe het meldpunt tegen ondermijning en bijstandsfraude is opgericht. Mensen die willens en wetens met hun uitkering frauderen moeten we hard aanpakken omdat we juist de beste mogelijke ondersteuning willen bieden voor het leeuwendeel van mensen in een uitkering die gewoon ondersteuning willen om weer aan het werk te gaan.

Ook is het goed Zwollenaren zo beter een stem te geven in het bestrijden van ondermijning. Ondermijning tart onze samenleving zowel op het punt van veilige straten als financieel. Wij zijn blij met de harde hand die de burgemeester toont in het bestrijden van criminelen door de inzet van zijn bevoegdheden in bijvoorbeeld het Damoclesbeleid waarin drugspanden worden gesloten.

De VVD wil wel dit meldpunt doorlopend onder de aandacht blijven brengen. Op welke manier wordt dit gedaan? En kan op het punt van ondermijning ook nog specifieker worden gecommuniceerd naar doelgroepen die hier helaas mee te maken krijgen? We denken aan ondernemers met grote schulden of een boerenbedrijf. En hoe worden de ervaringen en meldingen in dit fonds gebruikt om ons veiligheidsbeleid constant te herijken? Kan de burgemeester toezeggen ervaringen terug te koppelen in een jaarlijkse update van het veiligheidsbeleid?  Is de burgemeester bijvoorbeeld bereid om met een anti- ondermijningsfonds extra geld beschikbaar te stellen voor het bestrijden van ondermijnende criminaliteit en drugscriminelen?'