Themadebat Bouwen en Wonen

Themadebat Bouwen en Wonen.png

Door Branco Schoenaker op 08-04-2024

Voor het themadebat Bouwen en Wonen worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema besproken. Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college en voor het aankondigen en bespreken van moties. De VVD heeft hier een visie voor, lees de gehele bijdrage van Regien hier. 

Zwollenaren mogen rekenen op een gemeentebestuur dat zich keihard inspant om de grootste problemen binnen haar gemeentegrenzen aan te pakken. Maar alle goede bedoelingen, alle actieplannen ten spijt, de woningbouwproductie in Zwolle blijft achter.

De Woonbrief laat zien dat er vorig jaar geen 1000 maar 764 woningen zijn opgeleverd en dat er voor dit jaar 674 woningen worden voorzien. Daarmee wordt voor een hoop Zwollenaren een stap mogelijk gemaakt. Maar, zelfs deze optimist zou zeggen dat het glas daarmee niet halfvol is. De wethouder geeft aan blij te zijn met deze aantallen, maar ook zij had toch blij willen zijn voor de bewoners van 1000 woningen?

De VVD begint zich echt zorgen te maken over de Zwolse ambitie om 10.000 woningen te bouwen tot 2030. Ik stelde de vraag in het vorige debat ook. Gaat het ons lukken om die aantallen te halen? Kan de wethouder dat vanavond aan de Raad mededelen? 10.000 woningen om starters, om gezinnen, om ouderen die plek te geven die ze wensen. Kan het college ons uit deze zorgen helpen, liggen we nog op schema?

En het zijn vaak de marktomstandigheden waar naar gewezen wordt. En toch lukt het andere gemeenten in Overijssel wel om de beoogde aantallen te halen. En die marktsomstandigheden die zouden in bijvoorbeeld Almelo en Hengelo toch hetzelfde moeten zijn. Het lijkt daarmee niet het hele verhaal te vertellen.

Want wat maakt het verhaal dan wel compleet? Ik heb de wethouder eerder de complimenten gegeven over het Zwols actieplan woningbouw en daarbij ook aangegeven dat de praktijk het moet uitwijzen. Maar hoe staan we nu eigenlijk in de markt? Hoe voeren wij het onorthodoxe gesprek met ontwikkelaars? Waar prijzen we ons uit de markt met aanvullende eisen en wensen? Hoe geven wij het juiste perspectief, richting marktpartijen maar ook overheden om ons heen?

We maken ons ook zorgen om de toegekende WBI gelden, de middelen die we ontvangen vanuit het Rijk. Ik vraag de wethouder om schematisch aan te geven waar we cofinanciering voorzien, wat de einddatum is en wat de status en risico’s van deze projecten zijn. Kan zij dit toezeggen.

Ik stap kort door naar de prestatieafspraken. Hier is het fijn om te lezen de het gespikkeld bezit  – een motie van voormalig fractiegenoot Jeroen Doornbos – hier onderdeel vanuit maakt. Hiermee geeft de corporatie de aannemer de opdracht om particuliere woningbezitters hetzelfde verduurzamingspakket aan te bieden als dat huurders krijgen. Ook de gezamenlijke inzet op de leefbaarheid in een buurt kan op onze waardering rekenen, dat geldt ook in grove lijnen voor de focus en het opgezette proces (via jaarschijven en monitoring).

Dan als laatste een korte opmerking over het grondbeleid. Het proces kan om tot actualisatie te komen ondersteunen wij. Wij willen alvast opmerken voorzichtig te zijn met het voeren van een actief grondbeleid. Dit kent namelijk ook risico’s voor het huishoudboekje van de gemeente. En de VVD zou de VVD niet zijn om ook hier te wijzen op de zorgvuldigheid die we moeten betrachten met belastinggeld.