Themadebat Bouwen en Wonen

Door Branco Schoenaker op 08-01-2024

Voor het themadebat Bouwen en Wonen worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema besproken. Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college en voor het aankondigen en bespreken van moties. De VVD heeft hier een visie voor, lees de gehele bijdrage van Regien hier:

Het eerste debat van het nieuwe jaar. En niet onbelangrijk. Want ik kan me voorstellen dat veel mensen tijdens het kerstdiner hebben vooruitgekeken naar 2024. En dat er aan verschillende tafels in dat verband gesproken is over een gewenste stap op de woningmarkt.

Overigens kan ik me ook voorstellen dat er na al dat eten beweging en ontspanning is gezocht op de IJsselhallenlocatie - om te paddelen of karten. Toegegeven, een wat gekunstelde link naar de nota over de IJsselhallen. Maar hoe dan ook fijn dat het college met de zittende ondernemers is overeengekomen dat er nog even gebruik gemaakt kon worden van deze plek. En niet helemaal zonder slag of stoot, maar fijn dat het paddelen voorlopig voortgezet kan worden in de Bogenhal. Waardering voor het feit dat het college de motie van de VVD op deze manier deels heeft opgepakt.

Terug naar die gewenste stap op de woningmarkt. Want die markt was in 2023 uitdagend en dat zal in 2024 vast zo blijven. We lezen dat de productie in Zwolle onder druk staat. En we in 2023 met een krappe 600 woningen achterblijven bij die 1000 gewenste woningen per jaar. Dat achterblijven doen we al jaren. Zou het college kunnen aangeven hoe reëel zij denkt dat het is dat die 10.000 woningen voor 2030 gebouwd gaan worden? 10.000 woningen waar zoveel starters, alleenstaanden en gezinnen op hopen.

En ik vraag het niet om het vragen. Maar simpelweg omdat de stijgende bouwkosten, de complexiteit van het ontwikkelen in de ‘drukke’ binnenstad, zowel boven als onder de grond, meer en meer aan het licht komt. En, uiteraard ook in het besef dat ook buitenstedelijk ontwikkelen niet vanzelf gaat. Is er de bereidheid bij het college om eerder dan medio 2025 duidelijkheid te geven over een mogelijke plek voor een woonwijk grenzend aan de bestaande stad? Voor de VVD blijft dit, als we kwantiteit en kwaliteit willen toevoegen aan de woningmarkt, een belangrijke schakel en politieke keuze.

Ik snap dat het college weinig kan doen aan de stijgende bouwkosten, de rentes en de inflatie. En ik meen het dat ik de inzet van het college via het Zwols actieplan waardeer. Het is simpelweg goed werk dat er maatwerk wordt toegepast en interveniërende maatregelen genomen worden in gebiedsontwikkelingen. Dat de bereidheid er is om onorthodoxe maatregelen te nemen. Dat is waar we als VVD ook bij motie om hebben gevraagd. 1 vraag in deze: het is nu vooral nog een beschrijving van het proces. Kan het college aangeven waar – naast De Kop van Oost – ook maatregelen worden doorgevoerd op korte termijn? Vanuit de VVD in elk geval het verzoek hier keihard mee door te gaan, want die schop moet gewoon zo snel mogelijk in de grond.

Hoezeer de waardering ook voor de inzet van het college in deze. Het neemt de zorg van de VVD niet weg. Dat neemt niet weg dat zoveel Zwollenaren in hun woning blijven zitten, de trein niet op gang komt en mensen de gewenste of genoodzaakte stap niet kunnen maken.

Een zorg die versterkt wordt door de nota ‘Startbouwimpuls’. Overigens van oktober en inmiddels weten we dat we voor 3 van de 7 projecten Rijkssubsidie krijgen. In de nota wordt aangegeven dat er een 'risico op vertraging is' en 'business cases moeten worden herzien' als de subsidie niet komt. Zou het college kunnen duiden wat dit betekent voor die projecten waarvoor we geen subsidie ontvangen?

De link naar de IJsselhallenlocatie is hier vlot gemaakt: we lopen nu een maand uit. Dat is nog redelijk overzichtelijk, maar hoe is dat perspectief? En voor wat betreft de Zwarte Waterzone: wanneer kan de Raad scenario’s tegemoet zien voor het vervolg?

Tot slot nog 1 losse vraag over de Huisvestingsverordening. Dit is vooral een procesbeschrijving nu. Ik begrijp dat er een Modelvordening bestaat. Vraag aan het college om in de volgende stap van het proces aan te geven waar we van deze modelverordening afwijken en waarom. Wat is dus de specifieke Zwolse context? Kan het college dat toezeggen?

Dank voor nu en op naar die 1000+ woningen in 2024.