Themadebat Bouwen en Wonen

Ontwerp zonder titel (1).png

Door Branco Schoenaker op 02-10-2023

Afgelopen week lazen we dat de bouwplannen in de Zwarte Waterzone niet doorgaan. De ontwikkeling is te duur. Dat is 1 project, maar die winstwaarschuwing wordt natuurlijk bij zo ongeveer elk nieuw woningbouwproject gegeven. En dat is een zure realiteit. Want het betekent dat er heel veel mensen tegelijk in de ‘bestaande huizen’ vijver aan het vissen zijn. En de kans dat je dan beet hebt, wordt er niet groter op.

Ik wil graag starten met woorden van waardering. Want we hebben als VVD gevraagd om lef te tonen en onorthodoxe maatregelen te nemen om de woningbouwproductie op gang te houden. En het college laat vandaag  via verschillende nota’s zien daarmee aan de slag te zijn. Zowel voor bestaande als nieuw te bouwen huizen. Dat wil niet zeggen dat wij over elke mogelijke maatregel even enthousiast zijn. Via een aantal nota’s kom ik met wat vragen en opmerkingen.  

Als eerste het Zwols actieplan woningbouw. Mooi dat dit plan in samenspraak met het Concillium tot stand is gekomen. De woorden op papier laten de goede intenties, maar ‘the proof is in the pudding’. Want ik lees over meedenken in businesscases en heroverwegen van kaders wanneer er dilemma’s ontstaan. Maar dat roept wel de vraag op: waar stopt het denken en start de actie. Hoeveel lef gaat het college in praktijk echt tonen? Om het beleid zo effectief mogelijk te laten zijn, wil de VVD daarom inzicht hebben in de resultaten. Het lijkt me dat het college dat zelf ook wil. Ofwel, hoe gaat het college dit monitoren en de Raad hierover informeren? De VVD wil in deze markt graag een update per kwartaal en overweegt een motie. Over moties gesproken. Over de aangenomen VVD motie ‘Nu aan de slag met woningbouwprojecten’ geeft het college aan dat deze is afgedaan. En nu juich ik een actieve houding van het college toe, helemaal daar waar het om bouwen gaat, maar dit gaat wel erg vlot. Want de Raad heeft nog nul rapportage gehad over onorthodoxe maatregelen in gebiedsontwikkeling x of y. Wanneer gaan we dat zien?

Ik stap door naar de nota ‘Beter benutten’ waar doorstroming centraal staat. En als liberaal had ik wat moeite toen ik dit stuk las. Want waar wordt verleiden, aansporen en waar maakt aansporen dat het gevoel van een vrije keuze er niet meer volledig is? Want verleiden tot doorstroming is 1, maar wat de VVD hoe dan ook wil voorkomen is dat er een heksenjacht op de zogenaamde ‘oudere Zwollenaar’ die ‘te ruim’ zou wonen ontstaat. Een huis waar de kinderen zijn geboren. Waar bij de afwas ruzies werden beslecht – of gestart. Een huis waar jarenlang lief en leed is gedeeld. Een huis wat een thuis is. Het kan en mag niet zo zijn dat deze Zwollenaren planmatig naar de eigen zolder of een klein appartement worden verbannen.Gaat het college straks bij mensen laten aanbellen door een coach? Of zet zij in op de bouw seniorenwoningen en appartementen met minimaal 3 kamers en een goede buitenruimte? De keuze voor die laatste is voor de VVD snel gemaakt. Maar zij krijgt nul op haar rekest van het college als ze exact hierom vraagt. Graag een reflectie van het college op deze.

Zo zou de VVD echt wel wat andere keuzes maken. En is het nu vooral aan het college om de – door de regel – goede plannen om te zetten in succes in praktijk. Om die woningen te realiseren, die keihard nodig zijn. De VVD wenst het college, daar samen met andere partijen, veel succes bij.