Supermarktopenstelling op zondag wordt vervroegd geëvalueerd

Schermafbeelding_2015-10-03_om_00.39.45.png

Door Johran Willegers op 03-10-2015

Het Zwolse supermarktbeleid op zondagen wordt vervroegd geëvalueerd. Tot die instemming is de gemeenteraad gekomen na een debat waarin een petitie werd besproken die de huidige regeling wil veranderen zodat ondernemers zelf beslissen of zij hun supermarkt op zondag openen. De VVD-fractie vindt de versnelling van de evaluatie een goed besluit. Op die manier wordt namelijk tegemoetgekomen aan de wens van Zwollenaren om te kijken naar de wenselijkheid van de bestaande regeling. De VVD is er van overtuigd dat op deze wijze dit veelbesproken beleid de discussie en aandacht krijgt die het verdient.

De VVD is voorstander van de vrijheid van ondernemerschap, maar erkent ook dat zowel maatschappelijk als politiek deze kwestie meerdere kanten kent. In 2014 is daarom in het coalitieakkoord tussen ChristenUnie, PvdA, D66 en VVD besloten dat er gekeken wordt naar een kwalitatieve verbetering van het beleid in samenspraak met de stad. Dit moest plaatsvinden naar aanleiding van een uitgebreide evaluatie. Die evaluatie is als gevolg van de petitie naar voren gehaald. De petitie zal ook in evaluatie meegenomen worden.

Fractievoorzitter Aly van der Vegte voerde namens de VVD het woord in dit debat. Haar bijdrage van 21 september is hieronder terug te lezen.

Bijdrage Aly van der Vegte:

De VVD benadert het debat over deze petitie vanuit drie invalshoeken: het burgerinitiatief, de inhoud en de afspraken.

Het burgerinitiatief

De VVD ziet met voorliggende E-petitie een voor Zwollenaren nieuwe mogelijkheid voor het indienen van burgerinitiatieven waar de stad echt aan toe is. Het  burgerinitiatief oude stijl, met handtekeningen op papier, opgehaald langs de deur, heeft eigenlijk nooit een echte  bodem gevonden in de stad. Het enige echte eerdere initiatief is die van de buurtbewoners rondom de oude locatie van Bonjour.

Het zal in 2006 geweest zijn dat de buurt met het burgerinitiatief ‘oude stijl’ wist te bewerkstelligen dat in ruil voor het langer dan afgesproken gedogen van Bonjour in hun wijk, zij van de gemeente bij vertrek van Bonjour zeggenschap kregen bij de herinrichting van de Bonjourlocatie. In dit tijdperk van intensief gebruik van vele soorten van social media is een burgerinitiatief via de digitale weg een sterk verbeterde vorm waar de Zwolse burgers de weg inmiddels naar weten te vinden. Het instrument werkt.

De inhoud

De VVD spreekt alle waardering uit voor de initiatiefnemers. De ergernis van drukke rijen in de supermarkten op zondag omzetten in een pleidooi voor keuzevrijheid voor alle supermarkten om open te gaan, ligt in het liberale gedachtengoed. Evenals de brief van alle supermarkteigenaren die hier voorstander van zijn. De fractie van de VVD is hier altijd heel duidelijk over geweest.

Onze fractie herkent en respecteert de uitspraken van mensen die keuze en vrijheid willen hebben om te kunnen winkelen op een voor hen best passend moment, op een voor hen best passende dag. Ook respecteert de VVD Zwollenaren die hier vanuit hun eigen zienswijze  niet achter kunnen of willen staan. Of het nu gaat om de gedachte van zondagsrust of de gedachte van ondernemers die de zondag graag een rustdag willen hebben en houden.

Wat is hier uiteindelijk de waarheid? Die ligt wat de VVD betreft waarschijnlijk, net als altijd, in het midden.

De afspraken

De huidige systematiek en mogelijke verbeterpunten met betrekking tot de  openstelling van supermarkten op zondag staat als punt voor evaluatie opgenomen in het huidige coalitieakkoord. De wens van de opstellers van de petitie sluit wat de VVD betreft dan ook goed aan bij deze afgesproken evaluatie.

De evaluatie van de zondagsopenstelling ligt er al als opdracht aan het college en wat de VVD betreft pakt het college de  evaluatie samen met de voorliggende petitie nu met passende snelheid op. De evaluatie kan ons helpen ieders waarheid te vinden en met respect voor ieders waarheid tot goede aanbevelingen te komen.