Steun voor VVD-voorstellen: o.a. lagere lasten ondernemers en investeren in sportvelden

zwolle_thorbeckegracht.jpg

Door Johran Willegers op 13-11-2016

De VVD-voorstellen bij de Begrotingsbehandeling zijn aangenomen. De fractie is blij met de steun om te kijken waar lokale lasten voor het MKB verlaagd kunnen worden, hoe capaciteitsproblemen bij sportclubs opgelost kunnen worden en hoe de gemeente structureel investeert in een goed startup-klimaat.

“De economische cijfers voor Zwolle zijn ontzettend goed, maar nog niet iedere Zwollenaar voelt dat. De VVD wil investeren zodat iedereen merkt dat het beter gaat,” zegt fractievoorzitter Thom van Campen.

Ontzorg de ondernemer

De VVD wil extra aandacht voor het MKB. Deze hard werkende ondernemers hebben het lastig gehad tijdens de crisis. De VVD verlangt van de wethouder om in gesprek met Zwolse ondernemersverenigingen te gaan. Zo kunnen we knelpunten nagaan op het punt van regels en lokale lasten en vervolgens kijken hoe we dat kunnen verlichten.

Van Campen: “Het MKB zorgt voor de sfeer in onze binnenstad, creëert werkgelegenheid en is het fundament voor onze economie. Zij hebben het lastig gehad en het is daarom terecht om te kijken hoe we meer ruimte kunnen geven voor hen om te ondernemen.”

Capaciteitstekorten sportvelden

Sport en het verenigingsleven zijn erg belangrijk voor een gezonde en leuke stad. Sportclubs hebben laten horen dat zijn capaciteitsproblemen hebben met hun sportvelden. De VVD wil daarom inventariseren hoe groot- en waar die problemen zijn. Daarna bekijken we of er extra geld uitgetrokken kan worden om knelpunten op te lossen. “Als dat nodig is, moet dat kunnen,” stelt Thom van Campen. 

Startups

De VVD lanceerde eerder een startup-actieplan en dat actieplan wordt nu uitgevoerd. Een oproep aan het college om de punten in dit plan uit te werken is door de raad aangenomen. Dit betekent dat we bijvoorbeeld gaan kijken hoe gemeentelijk beleid geïnnoveerd kan worden door startups en we het vestigingsklimaat voor deze ondernemers verbeteren. We krijgen vanaf nu elk halfjaar een update over de stand van het Zwolse startup-klimaat.

Uitlichten van de binnenstad

Samen met D66, ChristenUnie en de PvdA heeft de VVD al langere tijd nagedacht over een lichtplan voor Zwolle waarin onze historische binnenstad létterlijk wordt uitgelicht. Dit is mooi voor de inwoners die mooie Zwolse trots in de schijnwerpers zien, maar maakt de beleving in ons centrum voor bezoekers van buiten de stadsgrenzen natuurlijk ook aantrekkelijker.