Schriftelijke vragen verruiming TONK-regeling

TONK.jpg

Door Monique Bakker op 04-05-2021

Geld om ondernemers en (flex)werkers te ondersteunen in het betalen van hun vaste lasten blijft op de plank liggen. De zogenoemde TONK-regeling kan gebruikt worden wanneer mensen bijvoorbeeld hun huur of hypotheek niet meer kunnen betalen. De Zwolse VVD maakt zich zorgen dat ondernemers, werknemers of zelfstandigen die door corona een terugval in hun inkomen hebben, mogelijk onnodig dieper in de financiële problemen komen. Rotterdam, Den Haag en Utrecht verruimen de coronasteunregeling om iets te doen aan de geringe toeloop. Ook in Zwolle zou gekeken moeten worden hoe de TONK-regeling de mensen die er recht op hebben beter kan bereiken. De fractie van de VVD heeft daarom de volgende vragen:

1.    Heeft het College kennisgenomen van het artikel Grote steden verruimen steunpakket voor ondernemers?
2.    Is het College het met de VVD eens dat het onwenselijk is als steun waar ondernemers en andere huishoudens gebruik van kunnen maken, niet bij hen terecht komt?
3.    Herkent het College het beeld dat, zeker in vergelijking met de TOZO-regeling, de aanvragen voor de TONK-regeling achterblijven? Zo ja, is er een beeld wat daarvan de reden is? Hoeveel aanvragen had het College verwacht en hoeveel zijn er daadwerkelijk ingediend?
4.    Is het College bereid om in navolging van Rotterdam, Den Haag en Utrecht de TONK-regeling te verruimen? Zo nee, waarom niet?
5.    Indien het College dit gaat doen, kan zij dan zorgdragen om naar manieren te zoeken de regeling bij zo goed mogelijk proactief onder de aandacht te brengen en eventuele drempels weg te nemen? Denk bijvoorbeeld aan het bellen van ondernemers die ook van vorige regelingen gebruik hebben gemaakt. 

Namens de fractie van de VVD,
Johran Willegers