Schriftelijke vragen rotonde Eli Heimanslaan

pexels-jan-van-der-wolf-8824203.jpg

Door Marike Oranje op 18-09-2021

Al jaren praten, maar nog steeds geen veilig plan voor de rotonde bij de Eli Heimanslaan in Stadshagen. Ondertussen staan bewoners nog steeds vast en lijkt er zelfs te worden gesproken over een nieuwe knip. Onbegrijpelijk. Daarom heeft Jeroen vragen gesteld aan het College.

 

"Geacht College,

Al lange tijd wordt er gesproken over de aanpassingen aan de rotonde bij de Eli Heimanslaan. De rotonde zorgt ’s ochtends voor opstoppingen en gevaarlijke situaties. Uw college heeft hierover meerdere keren toezeggingen gedaan aan de VVD fractie.

Tijdens de collegevergadering van 29 juni 2021 heeft u gesproken over voorkeursvarianten voor de werkzaamheden aan de rotonde. Uit de openbare besluitenlijst blijkt dat u een variant heeft gekozen en de benodigde financiering tijdens de begrotingsbehandeling 2022 aanvraagt. De nota is echter teruggenomen.

Op 14 september jl. heeft een informatieavond plaatsgevonden voor omwonenden en gebruikers van de rotonde. We zijn blij dat deze avond heeft plaatsgevonden, omdat de buurt tot op heden onvoldoende betrokken is bij de plannen. Deze informatieavond stond helaas niet op de raadsagenda, noch hebben wij een uitnodiging ontvangen. Wij hebben onze informatie daarom moeten verkrijgen middels een artikel op de website van Stadshagen Nieuws; “Levert de bypass een verkeersknip op”. Voor onze fractie is een knip in (delen van) Stadshagen onwenselijk.

Daarom hebben wij de volgende vragen:

  • Heeft het college kennis genomen van het voornoemde artikel op de website van Stadshagen Nieuws?
  • Klopt hetgeen gesteld in dit artikel dat een knip in de wijkdelen Breecamp en Breezicht tijdens de avond is gepresenteerd?
  • Zo ja, waarom heeft u deze verkeersknip tijdens de avond gepresenteerd in plaats van de, aan de raad toegezegde, passende en gedragen werkzaamheden aan de rotonde?
  • Kunt u de inwoners van Stadshagen garanderen dat er geen verkeersknip zal ontstaan door de werkzaamheden aan de rotonde
  • Is het college het met de fractie van de VVD eens dat er inmiddels ambtelijk genoeg is gepraat over de rotonde en dat de schop in de grond moet?
  • Hoe lang moet Stadshagen nog wachten op werkzaamheden aan de rotonde die de doorstroming zullen verbeteren?
  • Wanneer krijgt de raad de informatienota met de voorkeursvarianten en een voorstel voor passende en gedragen werkzaamheden aan de rotonde?
  • Kunt u ons per omgaande de gebruikte presentaties/tekeningen doen toekomen die zijn gebruikt tijdens de informatieavond van 14 september jl.?

Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Namens de fractie van VVD Zwolle,

Jeroen Doornbos"