Schriftelijke vragen overlastgevers Potgieterspark

maxim-hopman-MupyXf276pk-unsplash.jpg

Door Marike Oranje op 25-09-2021

De groep overlastgevers die eerst bij de 'drugsbank' zat, heeft zich verplaatst. De VVD vindt dit onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. Daarom heeft Johran hierover schriftelijke vragen aan het College:

 

"Geacht College van burgemeester & wethouders,

Op 16 september was onze fractie blij te lezen dat een grote groep overlastgevers door de gemeente werd aangepakt. Deze groep hufters intimideerde al veel te lang bezoekers, passanten en bewoners bij de burgemeester Van Roijenbank, nabij de Sassenpoort naast de ingang van het park. Toen stelde onze fractie dat we scherp willen monitoren of deze groep elders herrie zou gaan trappen. Dat laatste lijkt het geval te zijn en dat brengt onze fractie tot de volgende vragen:

  1. Heeft het College kennisgenomen van het artikel Overlastgevers ‘drugsbank’ Zwolle verplaatsen zich honderd meter verder na ingrijpen gemeente: ‘Ga met ze in gesprek’ (de Stentor, 22 september 2021)?
  2. Is het College het met de VVD eens dat het onaanvaardbaar, onbegrijpelijk en ontoelaatbaar is dat de overlast zich gewoon verderop verplaatst? Zo ja, welke acties onderneemt het College om ook op de nieuwe locatie deze mensen weg te sturen?
  3. Kan het College met betrekking tot de eerder genoemde groep overlastgevers een overzicht geven van alle soorten crimineel gedrag, overlast en misdragingen die door de politie/handhavers gezien zijn, door omwonenden gemeld zijn of elders zijn geregistreerd?
  4. Is het College bereid om misdragingen die nog niet in de APV expliciet verboden zijn, daar wel in op te nemen?
  5. Is het College net als de VVD van mening dat het niet zo mag zijn in Zwolle dat vrouwen worden nageroepen of zelfs vastgepakt? En is het College daarmee ook bereid om expliciet seksuele straatintimidatie als verbod op te nemen in de APV? Is het College derhalve bereid om OV-verboden en gebiedsverboden voor uitgaansgebieden in te voeren voor notoire daders van seksuele straatintimidatie?
  6. Kan het College aangeven op welke wijze zij deze specifieke groep in het park, maar ook andere overlastgevers extra kan aanpakken en structureel kan weren om te voorkomen dat zij gewone Zwollenaren het leven zuur maken en woongenot aantasten?
  7. Is het College bereid om extra maatregelen te nemen, waaronder een Very Irritating Police-aanpak waarbij overlastgevers permanent op de huid worden gezeten en gecontroleerd? Zo ja, vanaf wanneer? Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van de VVD Zwolle,
Johran Willegers"