Vragen over vrijwilligers bij hulpdiensten.

Ontwerp zonder titel (1).png

Door Branco Schoenaker op 13-12-2023

Iedere week dragen duizenden Zwollenaren via vrijwilligerswerk hun steentje bij aan de samenleving. Ook bij de politie en de brandweer, de zogeheten hulpdiensten, zijn vrijwilligers actief. In het vrijwilligersbeleid van het college is tot nu toe geen aandacht voor de hulpdiensten. De VVD heeft signalen gekregen van de hulpdiensten dat vrijwilligers hard nodig zijn bij zowel de politie als de brandweer. De VVD-fractie vindt het belangrijk dat de hulpdiensten worden ondersteund in het vinden en het behouden van deze vrijwilligers en heeft hierover raadsvragen gesteld.

VVD woordvoerder Monique Bakker; "we willen van het college weten of zij het met de VVD eens is dat de vrijwilligers bij de hulpdiensten een zeer waardevolle en onmisbare bijdrage leveren aan de veiligheid van Zwollenaren. Ook zijn we benieuwd of ze de gewenste ondersteuning krijgen bij het vinden en behouden van vrijwilligers en als dit niet zo is, waarom zij die niet krijgen". 

Ook willen de liberalen weten of het college op de hoogte is van eventuele drempels die hulpdiensten ervaren bij het vinden en behouden van vrijwilligers. En als zij daar niet van op de hoogte is of zij bereid is om in gesprek te gaan met de hulpdiensten om gezamenlijk een actieplan op te stellen waardoor eventuele drempels verdwijnen. "Vrijwilligers worden niet voor niets het cement van de samenleving genoemd daar moeten we zuinig op zijn",  aldus Monique Bakker.

Hierover hebben wij de volgende vragen aan het College:

  1. Is het college het met de VVD eens dat vrijwilligers bij hulpdiensten een zeer waardevolle en onmisbare bijdrage leveren aan de veiligheid van Zwollenaren en de Veiligheidsregio?
  2. Hebben de hulpdiensten deelgenomen aan de gesprekken die zijn betrokken bij de totstandkoming van het Beleid Vrijwilligersondersteuning? Zo niet, waarom niet?
  3. Hebben de hulpdiensten deelgenomen aan de gesprekken die zijn betrokken bij de totstandkoming van het Beleid Vrijwilligersondersteuning? Zo niet, waarom niet?
  4. Is het college op de hoogte van eventuele drempels die hulpdiensten ervaren bij het vinden van vrijwilligers?
  5. Is het college bereid om een actieplan met de hulpdiensten op te stellen voor ondersteuning bij het vinden en behouden van vrijwilligers en eventuele drempels die de hulpdiensten daarbij ervaren?