Schriftelijke Vragen Oude Mars

Untitled_snapshot_11-29-2023_20_14_39.jpg

Door Branco Schoenaker op 01-12-2023

De bewoners van woonwijk Oude Mars zijn een petitie gestart om aandacht te vragen voor de gevaarlijke verkeerssituatie. De VVD begrijpt de bezorgdheid maar al te goed en heeft raadsvragen gesteld. Zij is benieuwd of het college het met de VVD en de bewoners eens is dat de ontsluiting van de woonwijk aan de Wijheseweg (N337) levensgevaarlijk is en dat deze snel aangepakt moet worden.
 
VVD woordvoerder mobiliteit Niels Tol: “Vanwege de inrichting van de weg hebben weggebruikers het idee te rijden op een provinciale weg, met bijbehorende snelheden. De ligging van de inrit/uitrit van de woonwijk is direct na een bocht gelegen, waardoor auto’s pas later worden gezien. Deze combinatie zorgt voor gevaarlijke situaties”. De VVD vindt een rotonde een betere en veiligere oplossing dan de huidige T-splitsing.
 
Zij is benieuwd of het college deze mening deelt en bereid is een rotonde aan te leggen. Mocht het college geen voorstander zijn van het aanleggen van een rotonde, is de VVD benieuwd welke andere mogelijkheden er zijn om ervoor te zorgen dat de bewoners van de Oude Mars veilig hun woonwijk kunnen verlaten. "Dit sluit mooi aan bij de landelijke doelstelling, waar Zwolle zich ook aan heeft gecommitteerd, te streven naar nul verkeersslachtoffers. Want elk slachtoffer is er een te veel", aldus Tol. 

 

Schriftelijke Vragen verkeersveiligheid Oude Mars
Dit brengt de Zwolse VVD tot de volgende vragen aan het college:
  1. Wat is de reactie van het college op deze petitie?
  2. Is het college het met de VVD eens dat de situatie ter plaatse gevaarlijk is en dat deze snel aangepakt moet worden? Zo ja, wat gaat de gemeente concreet doen? Zo nee, waarom niet?
  3. Is het college het met de VVD eens dat een rotonde een betere en veiligere oplossing is dan een T-splitsing? Is deze optie onderzocht in voorbereiding op de gebiedsontwikkeling van de Oude Mars? Welke overwegingen had het college om uiteindelijk te kiezen voor een T-splitsing?
  4. Als fractie begrijpen wij dat de provincie Overijssel als voorwaarde heeft gesteld dat ontsluiting via een T-splitsing moet gebeuren. Wat is de reden hiervan geweest? En waarom is het college akkoord gegaan met deze voorwaarde?
  5. Is het college bereid om bij de provincie Overijssel te pleiten voor het schrappen van deze voorwaarde? Zo nee, waarom niet?
  6. Is het college bereid om een rotonde aan te leggen? Zo nee, waarom niet?
  7. Is het college bereid om, als zij geen voorstander is voor het aanleggen van een rotonde, te onderzoeken welke andere mogelijkheden er zijn om ervoor te zorgen bewoners van de Oude Mars veilig hun woonwijk kunnen verlaten?

​​​