Schriftelijke vragen lokale PFAS-normen

Graven.jpg

Door Monique Bakker op 14-11-2019

De kamerbrief over de omgang met PFAS van 8 juli 2019 en de daaropvolgende toelichtingen hebben helaas geleid tot een bijna complete stilstand van werkzaamheden waarbij grond verplaatst moet worden. Daarom staan vele projecten, van klein tot groot, op een laag pitje, zijn gestopt of worden niet opgestart. Dit terwijl de urgentie zeer hoog is. 
In de diverse artikelen[1] wordt geschreven over de mogelijkheden tot het vaststellen van lokale beleidskeuzes, vooruitlopend op de vaststelling van definitief landelijk beleid, die de bouwsector verlichting kunnen geven, zonder dat de volksgezondheid in gevaar komt. 
Voorbeelden waar dit gebeurt zijn onder andere de gemeente Amersfoort, Dordrecht en gemeenten in de Achterhoek.

Wij vinden het van het grootste belang dat Zwolle alle mogelijkheden aangrijpt om de bouw zo snel mogelijk weer op gang te helpen. Raadslid Annemee van de Klundert stelde daarom de volgende vragen aan het college:

1. Is het college op de hoogte van de initiatieven om met lokale ‘PFAS-beleidskeuzes’ de mogelijkheden om bouwprojecten weer op gang te helpen?

2. Welke norm voor PFAS met bijbehorend beleid wordt momenteel door het college gehanteerd? En is deze norm gebaseerd op lokale beleidskeuzes?

3. Zo nee, is de gemeente bezig met het ontwikkelen van lokale ‘PFAS-beleidskeuzes’? Zo ja, wanneer kan de bouwsector dit verwachten en welke voorwaarden gaan dan gelden.

4. Indien het college niet voornemens is lokale PFAS-beleidskeuzes te ontwikkelen, waarom niet en welke effecten heeft dit dan?

5. Vindt het college het net als de VVD wenselijk de lokale mogelijkheden op PFAS normen en beleidskeuzes te benutten met als doel om bouwprojecten weer op gang te helpen?