Schriftelijke vragen gasaansluiting bij nieuwbouw

koken-op-gas-800x533.jpg

Door Monique Bakker op 04-02-2020

De gemeente Zwolle werkt hard aan de realisatie van haar doelen in de energietransitie. Tegelijkertijd heeft de gemeente een grote opgave als het gaat om het bouwen van woningen. Als gevolg van gasloos bouwen stijgen de bouwkosten, waardoor deze tweegemeentelijke opgaven soms met elkaar in conflict lijken te komen. De fractie van de VVD vindt het van groot belang dat de doelen van de energietransitie worden behaald, maar vraagt aandacht voor toekomstige warmtebronnen en het gebruik daarvan in nog te ontwikkelen woonwijken en -buurten. Raadslid Jeroen Doornbos heeft daarom vragen gesteld aan het College.

- Heeft het college kennis genomen van het artikel van hoogleraar energiesystemen David Smeulders TU Eindhoven) in De Stentor van dinsdag 4 februari 2020?

- Hoogleraar Smeulders stelt in dit artikel dat nieuwe warmtebronnen momenteel meer CO2 uitstoot veroorzaken en woningen op termijn waarschijnlijk worden verwarmd met (vormen van) biogas en groene waterstof. Wat is de reactie van het college hierop?

- Is het college op de hoogte dat 39 gemeentes, waaronder gemeente Staphorst en Hardenberg, hebben besloten nieuwbouwwoningen toch uit te voeren met een gasaansluiting?

- Is het qua regelgeving en procedures mogelijk om nieuwbouwwoningen met gasaansluiting te realiseren of is er sprake van tegenstrijdigheid met hogere wet- en regelgeving?

- Deelt het college onze mening dat het aanleggen van een gasnetwerk ook juist kansen kan bieden voor de toekomst, omdat op dit moment nog niet duidelijk is welke warmtebronnen dan worden gebruikt en waterstof wellicht een optie is?

- Is het college bereidt om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om in nieuwe woonwijken en -buurten nieuwbouwwoningen met een gasaansluiting te realiseren?