Schriftelijke vragen duurzaam evenementenbeleid

vvd_zwolle_duurzaam_evenementenbeleid.jpg

Door Marike Oranje op 09-06-2021

Het nieuwe evenementenbeleid van de gemeente wil wegwerpplastic terugdringen. Dat is een mooie ambitie. De VVD Zwolle hoort wel vragen hierover vanuit ondernemers, die tijdens corona al veel (financiële) schade hebben geleden. Het zou goed zijn daarom met een overgangstermijn te komen. Zo gaat het verbod op 3 juli in, maar kunnen sommige ondernemers nog voorraden wegwerpbekers gebruiken die ze hebben liggen. Daarnaast willen we dat de gemeente met ondernemers in gesprek gaat om ondersteuning te bieden bij de overgang. Lees hieronder de brief aan het College:

 

"Geacht College van burgemeester & wethouders,

Vanwege Europese regels en de ambitie om met minder vervuilend plastic mooie evenementen in onze stad te hebben, is er een duurzaam evenementenbeleid gepresenteerd. Een begrijpelijke ambitie. Daar moeten ondernemers goed in meegenomen en ondersteund worden. Corona heeft veel (financiële) schade veroorzaakt en heeft nog steeds effecten. De fractie van de VVD hoort onrust en vragen over het proces tot nu toe en de ondersteuning voor deze overgang. Zo gaat het verbod op het gebruik van single use plastic 3 juli in, maar hebben ondernemers nog voorraden hiervan liggen. De VVD wil voor hen een overgangsperiode instellen, zodat oude voorraden niet weggegooid hoeven te worden. De fractie stelt daarom de volgende vragen aan het College.

1. Is het College het met de VVD eens dat de horeca- en evenementenbranche voor een ongekend zware tijd staan en dat het de absolute prioriteit moet hebben om ondersteunend te zijn waar mogelijk?

2. Volgens de Kamer van Koophandel is het toegestaan oude voorraden wegwerpplastic na de ingangsdatum van het verbod op te maken. Is het College bereid met een overgangsperiode te komen om horeca en evenementenorganisatoren toe te staan hun bestaande voorraad plastic bekers op te maken en zo te voorkomen dat ondernemers op dubbele kosten worden gejaagd?

3. Klopt het dat de webinar van 4 februari 2021 waarover gesproken wordt in de nota, een landelijke bijeenkomst met vele deelnemers vanuit meerdere gemeenten was en niet zoals gesuggereerd wordt, gericht op ondersteuning puur voor Zwolse ondernemers?

4. Wanneer is wel puur met de Zwolse organisatoren/ondernemers zoals de HESZ en KHN gezamenlijk om tafel gegaan?

5. Welke concrete “begeleiding en ondersteuning voor de aanpak in de praktijk” waar de nota over spreekt, wordt geboden? Is hier ook financiële ondersteuning overwogen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom is dit uiteindelijk niet in de nota terecht gekomen?

6. Wat is de stand van zaken van de toezegging van wethouder Schuttenbeld om te onderzoeken of in samenwerking met partners als HESZ, ROVA en KHN gekomen kan worden tot één gezamenlijk (statiegeld)bekersysteem naar Leids voorbeeld?

7. Is het College bereid om op korte termijn tot een werkgroep met belanghebbenden te komen die concreet in gesprek gaat over de manier waarom duurzamere evenementen haalbaar zijn, met oog voor bestaande wetgeving, duurzaamheidsambities en het voorkomen dat ondernemers overvraagd worden?

8. Kan het College gezien de deadline van het verbod in juli deze vragen met spoed behandelen en de beantwoording uiterlijk vóór de PPN-behandeling van 25 juni toe te sturen?

Namens de fractie van de VVD Zwolle,
Johran Willegers
Sharareh Azimi Nober"