Schriftelijke vragen bouwleges

pexels-pixabay-209235.jpg

Door Monique Bakker op 01-09-2021

De kosten voor bouwleges in Zwolle horen bij de hoogste uit de regio. Dit is opvallend en roept vragen op. Is dit alleen kostendekkend of is de Zwolse huizenbezitter de melkkoe voor tekorten? Ons raadslid Annemee stelt hierover vragen aan het College. Lees ze hieronder:

 

"Geacht college van burgemeester en wethouders,

 

In verschillende artikelen in De Stentor van woensdag 25 en donderdag 26 augustus jongstleden wordt aangegeven dat de bouwleges in Zwolle bij de hoogste uit de regio horen. Daarbij kunnen we uit het overzicht opmaken dat Zwolle de gemeente met de hoogste leges is van de G40. Als reactie in het artikel wordt aangegeven dat bouwleges kostendekkend moeten zijn en dat dit in Zwolle het geval is.

 

Dat brengt de fractie van de VVD tot de volgende vragen:

1.    Heeft het College kennis genomen van de artikelen in De Stentor?

2.    Is het College het met de fractie van de VVD eens dat leges betaalbaar moeten zijn en deelt het College de mening van de VVD dat leges op deze manier onbetaalbaar dreigen te worden?

3.    Kan het College meer inzicht geven in de kostendekkendheid van de bouwleges? Ervan uitgaande dat de leges kostendekkend zijn, hoe komt het dat de gemeente Zwolle zoveel extra kosten moet maken voor het behandelen van een vergunningsaanvraag dan andere gemeenten?

4.    Klopt de opmerking van de gemeente in het Stentorartikel van 26 augustus dat het voornamelijk om de uren van vergunningverleners en toezichthouders gaat? Hoeveel uren wordt er gemiddeld besteed aan een vergunning?

5.    Ziet het college mogelijkheden voor een analyse op de kosten en op efficiëntie van werkwijze bij vergunningverlening gezien de hoogte van de leges in Zwolle ten opzichte van alle G40-gemeenten? Zo ja, wanneer zou dat kunnen. Zo nee, waarom niet?

6.    Is het college van mening dat alle mogelijke maatregelen zijn doorgevoerd om kosten voor de aanvraag van een bouwvergunning zoveel mogelijk te beperken? Zo ja, welke extra maatregelen zijn doorgevoerd? Zo nee, waarom niet en welke extra maatregelen kan het College alsnog nemen?

7.    Deelt het college de mening van de VVD dat de Zwolse huizenbezitter niet de melkkoe mag zijn voor tekorten?

 

Namens de fractie van de VVD,

Annemee van de Klundert"