Schriftelijke vragen Bonnenregen

800px-Parking_ticket.jpeg

Door Monique Bakker op 02-07-2019

Dat moet toch een vreemd gezicht zijn. Al jaren denk je netjes voor je deur te parkeren en van de één op de andere dag word je op de bon geslingerd. Dat overkomt de bewoners van de Veerallee volgens een artikel in de Stentor. Daarin valt te lezen dat bewoners half op de stoep staan, om juist de doorgang voor hulpdiensten veilig te houden. Dat zou al vele jaren zonder repercussies zo gaan. Tot nu. Dat geeft veel onduidelijkheid voor de Veerallee. Daarom stelt raadslid Johran Willegers de volgende vragen.

1) Heeft het College kennisgenomen van het artikel Bonnenregen in Zwolse wijk?

2) Kan het College het proces schetsen waarin weer is overgegaan tot handhaving en beboeting in de Veerallee? Is hier vooraf over gecommuniceerd met de buurt Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet? Is er bijvoorbeeld aan gedacht om van tevoren via flyers door de bus en/of op de auto de buurt te informeren over het voornemen actief te gaan handhaven? Is het College met de VVD eens dat dit mogelijk onduidelijkheid weggenomen had?

3) Is het College bereid om met inwoners en andere betrokkenen (bijvoorbeeld hulpdiensten) in gesprek te gaan om tot een goede oplossing te komen, waarbij inwoners wel gewoon nog bij hun huis kunnen parkeren?

4) Kan duiding worden gegeven aan de opmerking in het artikel dat door de inzet van scanauto’s handhaving meer tijd heeft de straat op te gaan om te beboeten? Klopt dit? En waarom is bijvoorbeeld niet de afweging gemaakt om meer in te zetten op verdere samenwerking tussen gemeentelijke handhaving en politie zodat de politie meer tijd en ruimte heeft voor het aanpakken van grote vergrijpen?

5) Kan het College zich met de VVD voorstellen dat het oneerlijk voelt voor bewoners dat ze opeens een prent krijgen, terwijl dit voorheen nooit gebeurde? En is het College bereid om totdat er een oplossing besproken is met coulance op te treden en niet gelijk te gaan beboeten als het gaat om de handhaving van de geschetste situatie in de Veerallee?