Schriftelijke vragen biomassacentrale Breecamp

Breecamp.jpg

Door Monique Bakker op 06-07-2019

Op 2 juni 2019 hebben wij vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de betaalbaarheid van de toekomstige energievoorziening voor De Tippe. Naar aanleiding van deze vragen kregen wij reacties van inwoners van de wijk Breecamp. In deze wijk levert een biomassacentrale energie voor de woningen. De bewoners hebben het sterke vermoeden dat zij (vanwege het gebrek aan marktwerking bij leveranciers) teveel betalen voor verwarming van hun woningen. Wij zijn vervolgens met de bewoners van Breecamp in gesprek gegaan. 

De energieleverancier rekent de gebruikers volgens het NMDA-principe (Niet Meer Dan Anders) een marktconforme prijs voor warmte. Daarnaast worden vastrecht, meetkosten en vaste kosten afleverset in rekening gebracht. Als bewoners geen gebruik meer wensen te maken van de levering worden €2.000,- afsluitkosten in rekening gebracht. De kosten lijken aanzienlijk hoger dan bij een reguliere (gas)aansluiting. Wij zijn voor duurzaamheidsmaatregelen, mits die betaalbaar en behapbaar blijven voor de Zwolse inwoners. Raadslid Jeroen Doornbos heeft daarom de volgende vragen aan het college gesteld:

  1. Is de wethouder het met de fractie van de VVD eens dat het succes van de energietransitie onder andere afhankelijk is van de mate waarin deze betaalbaar is voor onze inwoners?
  2. Is de wethouder bekend met de situatie in Breecamp en de gevoelens die daar leven bij wijkbewoners? Zo ja, hoe duidt zij deze gevoelens? Zo nee, is ze bereid daar met de bewoners over in gesprek te gaan?
  3. Kan de wethouder een vergelijking maken tussen de kosten van levering van warmte in Breecamp en een reguliere (gas)aansluiting?
  4. Wil de wethouder de raad informeren over welke “lessen” zij meeneemt van de situatie in Breecamp bij de uitontwikkeling van het warmtesysteem in De Tippe en andere delen van onze stad?