Schriftelijke vragen antispeculatiebeding

huis_afbeelding.jpg

Door Monique Bakker op 04-09-2019

 

In de nieuwe Ontwikkelstrategie Wonen heeft het college van B&W voorgesteld om enkele maatregelen uit te werken om de krapte op de woningmarkt in Zwolle te verkleinen. De fractie van de VVD is voor een goede en gezonde woningmarkt in Zwolle waar voor een ieder een passende woning te vinden is en er sprake is van doorstroming. In de Stentor van afgelopen 29 juli is de maatregel met betrekking tot het antispeculatiebeding beschreven als een oplossing voor de krapte op de markt. De introductie van deze maatregel zo vlak voor het reces heeft ons erg verrast. Raadslid Annemee van de Klundert heeft daarom vragen gesteld aan het college:

1) Is het college bereid om op basis van informatie van het Kadaster na te gaan hoe vaak het voorkomt dat investeerders/particuliere beleggers eigenaar van een woning (of meerdere woningen) zijn en is het college bereid om de raad hier schriftelijk van in kennis te stellen?
2) Is het college het met de fractie van de VVD eens dat er juist investeerders (dus ook beleggers) nodig zijn om het aanbod van de woningmarkt te vergroten, omdat het vergroten van het aanbod de krapte op de markt tegen kan gaan?
3) En kan het college dan aangeven hoe ze de Zwolse huizenmarkt wel aantrekkelijk wil houden voor investeerders in combinatie met het voorstellen van deze maatregel?

 

Het college heeft tijdens de raadsvergadering van 2 september 2019 toegezegd schriftelijk op deze vragen te reageren.