Samenvoeging Gelderland en Overijssel

nieuwe_bestuur_Regio_Oost_19maart2016.JPG

Door Monique Bakker op 20-03-2016

Op zaterdag 19 maart vond de allereerste ALV van de nieuwe Regio Oost plaats. Door statutenwijzigingen zijn de kamercentrales van Gelderland en Overijssel samengevoegd tot een nieuw overkoepelend bestuur. Leden uit de beiden provincies krijgen hierdoor meer met elkaar te maken, waardoor samenwerken makkelijker en leuker wordt.

Uiteraard blijven de VVD Gelderland en de VVD Overijssel, die met hun fracties en gedeputeerden het liberale geluid in de provincies vertegenwoordigen, gewoon bestaan. De samenvoeging heeft alleen gevolg op beleidsmatig niveau. Wij bedanken de voormalig KC Overijssel voor hun werkzaamheden!

Het nieuwe bestuur bestaat uit de volgende personen:

• Peter Snijders, voorzitter
• Bart Omlo, vice-voorzitter
• Frans van Duiteren, secretaris
• Tineke van Elst, talent en opleiding• Monique Zuidwijk, PR en campagne
• Nico Middelbos, algemeen bestuurslid (Zwols lid)

De functie van penningmeester is nog vacant. Mocht u als lid interesse hebben in deze functie (en uiteraard over de juiste kennis en kunde beschikken), dan kunt u dit onze secretaris laten weten. Op de ALV van juni hoopt het nieuwe Regio Oost bestuur een penningmeester te kunnen instemmen en hun plan voor de komende periode te presenteren. De uitnodiging volgt t.z.t. per mail.