RTV Focus nieuwe Lokale Omroep

lokale_omroep.jpg

Door Monique Bakker op 14-06-2020

Annemee debatteerde op 8 juni 2020 over de nieuwe vergunning voor de lokale omroep in Zwolle. De VVD is blij met de keuze voor RTV Focus en ondersteunt dit advies van harte. Annemee heeft wel vragen gesteld aan de wethouder over het proces, dat geen schoonheidsprijs verdient, en welke lessen we daaruit kunnen trekken. Lees de hele bijdrage van Annemee hier:

"Mijn ochtend bevat eigenlijk altijd een moment dat ik me even wil laten informeren over het nieuws op zowel landelijk als regionaal en lokaal niveau en ik denk dat heel veel mensen dat zullen herkennen. Dat kun je via verschillende vormen en aanbieders op TV, radio en internet doen. Je kiest voor het kanaal dat bij je past en wil er op kunnen vertrouwen dat daar aan onafhankelijke nieuwsvoorziening wordt gedaan.
Voor een samenleving is de functie van die onafhankelijke journalistiek van essentieel belang en dat is bij lokaal nieuws niet minder zo.
Een aanwezige, toegankelijke en goed zichtbare lokale omroep speelt daar voor de Zwolse samenleving een hele belangrijke rol in.

Voorzitter, als eerste zou ik nogmaals willen benadrukken dat het vanuit de politiek niet gaat over de inhoud van dat nieuws. Het gaat wel over de uitvoering van de functie van de lokale omroep in de Zwolse samenleving.
Voor de VVD is het een wens dat Zwolle de beste lokale omroep heeft voor die samenleving In het land zijn er diverse voorbeelden van een lokale omroep die eigen nieuwsuitzendingen verzorgt en een heel groot bereik heeft daarmee. Dat zouden we ook graag voor Zwolle willen zien.
Kan de wethouder aangeven wat haar visie daar op is?

Het nu voorliggende advies zoals het door het college voorgelegd wordt aan de raad om de licentie voor de komende 5 jaar te gunnen aan RTV Focus kan de VVD positief over zijn.
Voor de VVD is RTV Focus aanwezig en zichtbaar in de Zwolse samenleving en ze hebben dat in de afgelopen jaren zelfstandig opgebouwd.
Nadat er 5 jaar geleden gekozen is voor de destijds bestaande partij is RTV Focus zelfstandig doorgegaan met het opbouwen van die aanwezigheid in de Zwolse samenleving en het maken van onafhankelijke journalistieke content. Dat lezen we ook terug in het advies en daar wil de VVD ook graag een compliment voor uitdelen aan RTV Focus.

Wel heeft de VVD nog een aantal vragen aan de wethouder over zowel proces, als de toekomst.

Want voorzitter, om te komen tot een advies voor de beste lokale omroep voor Zwolle zijn er in de afgelopen periode verschillende stappen gezet en is er veelvuldig over het proces gesproken.
En voorzitter, het is niet zonder reden dat daar veel over gesproken is, want de weg hier naar toe, gecombineerd met de ervaringen uit het verleden verdienen geen schoonheidsprijs.
In het verleden zijn er vragen gesteld over de zichtbaarheid van de toenmalige licentiehouder, de rol en samenwerking van de gemeente met het Commissariaat van de Media en de toetsingscriteria om te komen tot een advies.

Vandaar voorzitter dat de fractie van de VVD graag van de wethouder zou horen hoe ze hier op terug kijkt en wat ze als ‘lessons learned’ uit het afgelopen traject zou willen oppakken en meegeven voor de toekomst. Graag een reactie van de wethouder.

Voorzitter, de VVD is zoals al aangegeven positief over het advies dat er ligt. De aanvullende criteria zijn meegenomen in de afweging en het komen tot een onderbouwd advies voor de nieuwe periode van 5 jaar, daar heeft de VVD vertrouwen in. Gericht op die toekomst heeft de VVD de vraag aan de wethouder hoe er de komende 5 jaar gemonitord kan worden of dit in praktijk ook de uitwerking heeft die zo gewenst is voor Zwolle. Wat is de rol die de wethouder daar in kan spelen?
Graag een reactie van de wethouder.

Voorzitter, samengevat,
Zwolle verdient de beste lokale omroep; dicht bij, aanwezig in en zichtbaar voor de Zwolse samenleving. Met voorliggend advies om die licentie te gunnen aan RTV Focus kan de VVD instemmen en wij wensen RTV Focus veel succes bij de uitvoering daarvan."