Regionale Energiestrategie

regionale-energie-strategie.jpg

Door Monique Bakker op 19-05-2020

De gemeenteraad komt sinds 11 mei 2020 weer fysiek bij elkaar voor debatrondes, zij het dat alleen de woordvoerders voor de verschillende portefeuilles daadwerkelijk aanwezig zijn. Alles uiteraard met inachtneming van de Corona-maatregelen. Eén van de eerste onderwerpen die werd behandeld was de concept RES (regionale energiestrategie) en de Zwolse inbreng aan het totale bod van de regio. Hieronder lees je de bijdrage van de woordvoerder Jeroen Doornbos tijdens het debat.

In Kampen waait het harder dan in Hardenberg en in Zwartewaterland is meer ruimte dan in Zwolle. Zo had ik bijna twee maanden geleden willen beginnen aan dit debat. Twee maanden... Het voelt als een eeuwigheid en in zeker zin is het ook een andere wereld. Namens onze fractie wil ik onze waardering uitspreken voor alle Zwollenaren en in het bijzonder voor ondernemers en voor hen werkzaam in de zorg, onderwijs of andere vitale beroepen. We willen ons medeleven tonen aan hen die op welke wijze dan ook zijn getroffen door het virus. Alleen samen krijgen we het corona virus onder controle.

In deze vreemde en bijzondere omstandigheden gaan we vanavond in debat. De gemeenten, waterschappen en provincie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een energiestrategie voor de komende jaren. Een opgave die zijn weerga niet kent. In oplopen van wethouders, raadsleden en statenleden is de afgelopen maanden veel en lang gesproken over een strategie waarvan we tot voor kort de inhoud nog niet kenden. En ook voor onze fractie was het zoeken in dat traject. Zoeken naar een Zwols deel in een regionale strategie die herkenbaar is, maar vooral realistisch en behapbaar voor onze inwoners. En, eerlijk is eerlijk, de Zwolse VVD is van mening dat de wethouder met een knap resultaat naar deze raad is gekomen. Onze waardering en complimenten daarvoor. De wethouder heeft, ondanks de ongetwijfeld grote invloeden van andere overheden, de Zwolse uitgangspunten op een goede manier verwoord gekregen in de concept RES. Voor ons ligt een RES die herkenbaar is. Die uitgaat van Zwolse doelen die we in deze raadszaal en met inwoners van de stad gezamenlijk de afgelopen jaren hebben uitwerkt. En waar we al een eind op weg zijn om deze te realiseren. En dat is knap werk!

Als voortrekker in deze regio levert Zwolle een uitstekende bijdrage aan het totale bod van de regio. De Zwolse inbreng is omgeslagen naar beschikbare ruimte zelfs het hoogst per hectare! Bovendien is Zwolle met bijna 60% gerealiseerde projecten ook een van de koplopers in de uitvoering.
Maar het baart ook zorgen. Er zijn gemeenten die nog geen idee hebben waar te beginnen, maar wel een hoge ambitie en bijdrage hebben in de regionale bieding. En wat gebeurt er als deze gemeenten uiteindelijk in 2030 de ambities niet waar kunnen maken? Heeft dit gevolgen voor de Zwolse inbreng? Voor onze fractie is en blijft de huidige inbreng het maximum, realistisch en haalbaar, maar we horen graag de reactie van de wethouder hierop. En eigenlijk is het heel logisch dat we op dit moment deze bijdrage doen aan het bod. Want Zwolle zit op slot, tenzij er circa 100 miljoen aan maatschappelijk geld wordt geïnvesteerd in het elektriciteits- en distributienetwerk. Partijen als Enexis en Tennet zitten niet voor niets aan tafel bij de bestuurders, want binnenkort hebben we meer dan genoeg panelen en molens om energie op te wekken, maar geen centrale om de stekker in te steken. De Maatschappelijke Efficiency zal worden uitgewerkt richting de RES 1.0 en deze zien we graag tegemoet. Want dit gebrek aan capaciteit in de netwerken vraagt om een andere kijk op opslag van energie en bijvoorbeeld waterstof. Het vraagt om innovaties, om startups en gevestigde ondernemers met briljante ideeën en een overheid die daar de kansen in ziet. Het vraagt om een proeftuin houding. We willen de wethouder vragen om hiervoor te pleiten in de uitwerking richting concrete projecten, de inpassing en de RES 1.0. Bij voorkeur zien wij innovatie terug in een apart hoofdstuk wat gaat over visie en een doorkijk naar 2050.

Tot slot; al eerder in deze bijdrage refereerde ik aan de Zwolse inwoners die de regionale ambities waar moeten maken. Inwoners die dit nu nog niet weten en momenteel met hele andere dingen bezig zijn. Het Nationaal Programma heeft de RES regio’s meer ruimte gegeven in de planning en ik heb begrepen dat we die ruimte onder andere gaan gebruiken voor participatie. Of eigenlijk voor acceptatie zoals dat in dit concept wordt genoemd. Ook binnen onze partij is er discussie om de geboden tijd aan te grijpen om meer participatie mogelijk te maken. In Zwolle hebben we een zorgvuldig proces doorlopen richting de Energiegids en de al gerealiseerde projecten. Daarnaast is het grootste toekomstige plan in Tolhuislanden nota bene ontstaan uit de bewoners. Participatie in ultima forma. Het blijft een zorgvuldige balans tussen realisatie van ambities en het gebruik van ons kostbare landschap anderzijds. En alhoewel we al ver zijn met de uitvoering van de plannen is het essentieel om draagvlak te houden bij de Zwollenaren. Acceptatie is prima, maar onze fractie wil vooral met Zwollenaren blijven praten.

In Kampen waait het harder dan in Hardenberg en in Zwartewaterland is meer ruimte dan in Zwolle. De RES is een opgave van de gehele regio waarin we gebruik willen maken van de lokale ruimtelijke kwaliteiten. De opgave van Zwolle is realistisch en haalbaar, daarom willen wij nu ook kijken naar innovaties voor de toekomst.