Redeneer vanuit werkgever bij inclusieve arbeidsmarkt

puzzle_keystosuccess_diversity.png

Door Johran Willegers op 01-09-2015

Na de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015, kijkt de gemeente naar innovatievere manieren om mensen zo betrokken mogelijk te maken bij de samenleving. Dit doel wordt de Inclusieve Arbeidsmarkt genoemd. Voor de VVD betekent dit dat ook mensen met een afstand tot een baan gestimuleerd en geholpen kunnen worden om in een echte werkomgeving mee te doen aan de Zwolse maatschappij. 31 augustus debatteerde de gemeenteraad daarover. Lees de bijdrage van raadslid Johran Willegers over de inclusieve arbeidsmarkt hieronder. 

Bijdrage VVD Zwolle: Inclusieve Arbeidsmarkt


Het debat werd gevoerd op basis van deze nota van het College.

Een inclusieve arbeidsmarkt betekent voor de VVD mensen hun talent in waarde laten en er voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen een maatschappelijke bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving. Voor de VVD ligt het middel voor dat doel bij werkgevers. Alleen bij échte werkgevers kun je ervaring opdoen die telt, zal je je gewaardeerd voelen en zorgen we ervoor dat mensen daadwerkelijk betrokken raken bij onze samenleving.

Het fundament voor deze houding herkent de VVD in de voorliggende nota. Een coöperatie geeft werkgevers daadwerkelijk een functie in de opgave met betrekking tot de inclusieve arbeidsmarkt. Zij krijgen een belang in het realiseren van de garantiebanen en door die betrokkenheid bij het proces, gelooft de VVD dat potentiele werknemers op een plek terecht komen die bij hen past. Een plek waar ze kunnen groeien en kunnen meedoen aan onze samenleving. Er is namelijk niets socialer dan een baan krijgen in een echte werkomgeving.

De VVD wil juist daarom meer duidelijkheid over de rol van de werkgever. Het uitgangspunt moet niet zijn, de ondernemer omdat het moet, maar we moeten gewoon durven toegeven dat ondernemers over het algemeen al oplossingen hebben voor problemen die bij ons nog niet altijd bekend zijn. Niet de overheidsgerichte toeleiding van arbeid moet centraal staan, maar inspelen op de wens van de ondernemer. De VVD wil dat we werkgevers de kans bieden om mensen aan te nemen die bij hun organisatie passen. Bij het uitwerken van de coöperatie wil de VVD dat expliciet meegeven.

De nota stelt de vraag dat onderzocht zou moeten worden in samenspraak met ondernemers in hoeverre delen van de taak van arbeidsontwikkeling op de werkplek bij de ondernemer kan plaatsvinden. Het zijn de ondernemers die de leidende rol moeten oppakken, geef hen dan ook op een goede manier, uit vertrouwen, de touwtjes in handen. Wij vragen de wethouder dan ook heel feitelijk hoe bijvoorbeeld de invulling van het voorzitterschap van de coöperatie is. De VVD is er voorstander van dat deze invulling vanuit een onafhankelijke rol is.

De VVD ziet dat werkelijke vertrouwen nog te summier terug in deze nota. Het zou zonde zijn dat de goede gedachte van de coöperatie in de vertaling naar de uitvoering in de praktijk strandt in ambtelijk micromanagement. Bij het lezen van de nota lijkt het af en toe dat we het wiel nu pas uitvinden. Maar we zijn als gemeente uiteraard al langer betrokken met de ondernemers in onze stad. Neem alleen al het werkgeverspunt en de werkgeverstour. De VVD vraagt aan de wethouder hoe die jarenlange eerdere ervaring en informatie over cliënten en detachering wordt meegenomen in het uitwerken van dit beleid.

Meedenken met wat de ondernemer wil, heeft zich mooi bewezen in de gemeente Zaandam. Toen de Primark daar naar toe kwam, was er ook een onderdeel SROI. De gemeente heeft toen samen met de Primark in haar eigen kaartenbak gekeken wie geschikt zou kunnen zijn voor een functie in de winkel. Die selectie heeft vervolgens een brief ontvangen met de boodschap: “gefeliciteerd, u bent geselecteerd om te solliciteren bij de Primark”. Volgens de VVD een positief voorbeeld om met een deel van de doelgroep om te gaan. Misschien zou dit college dat voorbeeld kunnen volgen binnen de standaard SROI-afspraken die bijvoorbeeld met de Primark en Zara gemaakt zijn?

De VVD gelooft in het feit dat mensen bij zoveel mogelijk bij particuliere werkgevers aan de slag moeten. Het staat buiten kijf dat voor de beschut binnen-doelgroep andere kaders zijn. Maar voor iedereen wiens verdiencapaciteit boven die 30 procent WML ligt, is het goed om in echt bedrijf te werken, met allerlei collega’s om te gaan, de bedrijfskleding te dragen en in aanraking te komen met de samenleving. De sociale werkplaats voldoet daar niet genoeg aan en is voor de VVD een overblijfsel van ouderwets denken. We hebben de hoop dat in het realiseren van een coöperatie we afscheid kunnen nemen van de sociale werkplaats-gedachte voor het grootste deel van onze Zwollenaren.

Met betrekking tot de Wezo, mist de VVD een visie. De effectievere samenwerking is prima, maar wat is de rol van de Wezo in de coöperatie? En wat is de rol van de Wezo in de verdere gemeentelijke re-integratie en participatieactiviteiten, vraagt de VVD aan de wethouder. De VVD vindt dat hierin het belang van de cliënten voorop moet staan. En dat belang is het best gediend door werkgevers vertrouwen te geven. Wat de VVD betreft legt de Wezo als organisatie zich toe op het begeleiden van de beschut binnen doelgroep en kijken we verder naar de coöperatie.

De VVD zei het net al. Niets is socialer dan een baan krijgen in een werkomgeving waardoor mensen meedoen aan onze samenleving. Al met al ziet de VVD genoeg aanleiding om tevreden te zijn met het idee dat vanuit deze nota straalt. Maar we willen een daadwerkelijke omslag in het denken en doen om te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt. De handvatten om dat te bereiken ziet onze fractie nog te weinig terug. In de verdere uitwerking zullen we blijven monitoren dat werkgevers echt de verantwoordelijkheid krijgen die ze toekomt, dat de coöperatie onafhankelijk wordt geleid en dat plaatsing van mensen bij particuliere werkgevers het doel moet zijn.