Raadsplein 4 oktober - moties in het kort

cardmapr-3X94oF2QW7s-unsplash.jpg

Door Marike Oranje op 04-10-2021

Bij het besluitvormende raadsplein op 4 oktober 2021 heeft de VVD een aantal moties ingediend. Omdat je soms door de bomen het bos niet meer zicht, zijn deze drie moties hieronder kort uitgelicht, inclusief of deze zijn aangenomen, verworpen of aangehouden.

 

Huis-aan-huis essentieel voor communicatie

Maar een klein deel van de inwoners van Zwolle weet wat er wordt besloten in de gemeente en hoe besluiten worden genomen. Tot voor kort publiceerde de gemeente Zwolle deze besluiten op een informatiepagina in de Swollenaer maar daar zijn ze helaas mee gestopt. Om elke inwoner online en offline goed te informeren heeft Jeroen samen met Swollwacht en GroenLinks een motie ingediend om deze informatiepagina zo snel mogelijk weer te hervatten.

Status: Het College komt met een voorstel, daarom is deze motie aangehouden.

 

Monitoring sociale activatie en herstel

Het is belangrijk om grip te houden op uitgaven binnen het sociaal domein, zeker omdat sociale activatie en herstel een nieuwe voorziening is in de sociale basis. Daarom hebben Monique en Annemee een motie ingediend waarin het College gevraagd wordt de financiën rondom sociale activatie en herstel goed te monitoren en de raad hierover te informeren.

Status: Aangehouden na toezegging wethouder.

 

Bedrijvenstages voor wederzijds begrip

Zowel bij de gemeente als bij de ondernemers is ontzettend veel kennis aanwezig. Om die kennis te delen kan een bedrijven- of ambtenarenstage erg waardevol zijn. Ook kan dit veel wederzijds begrip opleveren. Om deze reden heeft Jeroen een motie ingediend om te onderzoeken hoe deze stages bij kunnen dragen aan de verbeteragenda en hoe dit in de praktijk kan werken.

Status: Aangenomen!