Raadsgesprek met de informateur over verkenningsverslag

bart-ros-ats8JSla8xA-unsplash.jpg

Door Marike Oranje op 19-04-2022

In gesprek met de informateur vanavond vraagt Johran Arie Slob om opheldering over de gemaakte keuze voor onderhandelende partijen, openheid van zaken en een financiële onderbouwing. Lees Johrans hele bijdrage:

"Allereerst een woord van dank aan de overige raadsfracties en de heer Slob om dit debat over de verkenning en het formatieproces te honoreren en mogelijk te maken.

Graag dank ik ook de heer Slob voor zijn werk tot zo ver. De gevoerde gesprekken waren open, inhoudelijk en in goede sfeer. De VVD heeft daar aangegeven wat belangrijke onderwerpen zijn. Dat waren ten eerste de noodzaak om genoeg huizen te bouwen om de wooncrisis in onze stad op te lossen. Ten tweede is dat het linken van klimaat en duurzaamheid aan de economische kansen van Zwolle. En ten derde de kwalitatieve en financiële uitdagingen in het sociaal domein.

Uit de gesprekken bleken geen onoverkomelijke verschillen, anders dan de logische verschillende opvattingen die verschillende partijen hebben. Minder logisch was voor onze fractie dus ook het verslag van de verkenner. Daarin staat niets over de link tussen de bevindingen van de verkenner en de voorkeur voor een coalitie, zoals de opdracht aan de verkenner vroeg.

De VVD vraagt zich af waarom niet? Heeft de verkenner op geen enkel moment zelf aan het motorblok een voorkeur neergelegd?

Daarnaast heeft de verkenner gesteld dat de keuze van ChristenUnie/GroenLinks een “politieke weging” is. Mijn vraag aan die partijen: wat is dan die politieke weging? Dat wordt nergens duidelijk.

Vervolgens nog twee vragen over het formatieproces. We lezen in de nieuwsbrief dat op bepaalde thema’s met bepaalde organisaties gesproken wordt. Onze vraag is: op welke thema’s en met welke organisaties? Kan een overzicht daarvan gegeven worden, hoe worden deze organisaties benaderd en kunnen mensen zich zelf ook melden?

Ten tweede zou onze fractie graag een budgettaire bijlage bij de uitwerking van de plannen krijgen. We hebben te maken met prijsstijgingen die effect hebben op de bouw, er is duizelingwekkende inflatie, energieprijzen schieten omhoog en de Rijksoverheid doet haar best de stijgende lasten voor normale huishoudens te dempen. Daarnaast liggen met name bij de Jeugdzorg en het Beschermd Wonen structurele miljoenentekorten. Het maakt dus nog al wat uit wat de keuzes worden voor houdbare financiën. Die keuzes en hun effecten op Zwolse huishoudens hebben we graag in kaart. Hoe wordt hier nu over gesproken en kan zo’n budgettaire bijlage inclusief effecten bij oplevering van een akkoord meegezonden worden?

Ten slotte wenst de VVD de onderhandelende partijen veel succes en wijsheid bij het vormgeven van de keuzes voor onze stad. Vanuit ons optimisme blijven ook wij werken aan de best mogelijke oplossingen voor problemen waar Zwollenaren tegenaan lopen."