Raadsdebat: Zorgwoningen en zorgelijke zorgaanbieders

Ontwerp zonder titel.png

Door Branco Schoenaker op 02-10-2023

Eind 2021 heeft de gemeenteraad de motie “Zorgwoningen en zorgelijke zorgaanbieders” aangenomen. In deze motie verzocht de gemeenteraad het college om te onderzoeken of de methode die Kampen toepast om de toekenning van zorgwoningen te regelen, en daardoor grip en sturing te hebben, ook in Zwolle toepasbaar is. Na de motie is gestart met het project ‘Grip op zorg’. Dit project heeft als doel om methodiek te ontwikkelen waarmee de leefbaarheid rond woonzorgwoningen in buurten kan worden beschermd. Lees hierbij de bijdrage van Niels:

Je zal maar Zwollenaar zijn en ondersteuning nodig hebben van malafide zorgorganisaties. Je bent kwetsbaar, je hebt hulp en zorg nodig. Maar je wordt niet geholpen. Je wordt in een huis gestopt met drie andere mensen die hetzelfde hebben meegemaakt als jou. Je wordt niet geholpen. Op papier heb je recht op intensieve zorg, maar in praktijk komt een hulpverlener een paar uur per week langs. Dat is niet genoeg. Je wordt niet geholpen. De mensen die jou moeten helpen om weer zelfstandig te worden, laten jou in de steek.

Het is niet gek dat je dan gedrag gaat vertonen dat abnormaal is. Je zorgt voor overlast voor omwonenden: je dumpt rommel in de tuin en je schreeuwt ’s nachts de buurt bij elkaar. Buurtbewoners proberen verhaal te halen, maar je bent zo in de war dat je gaat schreeuwen en gaat intimideren. Als bewoner ben je bang: wanneer stopt dit? Blijft het bij schreeuwen? Of moet je ’s nachts je kinderen uit bed halen omdat de buurman zijn appartement in brand heeft gestoken?

Dit is geen fantasie, dit is de dagelijkse realiteit van bewoners in Dieze, Kamperpoort en Assendorp. Zowel omwonenden als cliënten worden in de steek gelaten door zorgaanbieders. Als VVD zijn wij heel duidelijk: we moeten deze malafide zorgorganisaties zo snel mogelijk weren uit onze stad.

Als gemeente is het lastig om de overlast te stoppen, want we hebben geen directe relatie met deze zorgaanbieders. Maar dat het lastig is, is geen argument om niets te doen. Want voor wie is de overheid er eigenlijk? Voor de aanbieders? Of voor de zorgvragers en omwonenden die we al jaren in de steek laten? Ik wil inwoners recht in de ogen aan kunnen kijken en zeggen dat we er alles aan hebben gedaan om de overlast te stoppen.

Daarom moeten we zo snel mogelijk een vergunningsplicht invoeren. Op deze manier kunnen we slechte zorgaanbieders weren bij nieuwe projecten. Dat het lastig is voor zorgaanbieders is geen argument. Want voor wie zijn wij er als overheid? Voor de bestuurders van een zorgorganisatie? Of voor onze inwoners?

De wethouder stelt voor om boterzachte afspraken te maken die aanbieders op ieder moment aan hun laars kunnen lappen. Dat is voor de VVD volstrekt onvoldoende. Ik heb slechts één vraag aan de wethouder: kan zij straks onze inwoners recht in de ogen aankijken en zeggen dat we er alles aan hebben gedaan om de overlast te stoppen?