Raadsdebat: Visie Zwolle Circulair & duurzame economische ontwikkeling

Raadsdebat Visie Zwolle Circulair.png

Door Branco Schoenaker op 26-02-2024

In een circulaire economie gaan we zuiniger om met de grondstoffen die beschikbaar zijn en de producten die we daarvan maken. Producten worden in de huidige economie ‘lineair’ gemaakt, het volgt een vaste lijn: stap voor stap, van grondstof tot het product dat je koopt, gebruikt en weer weggooit. Daarna wordt het afvalproduct verbrand. In een circulaire economie wordt een product of grondstoffen die erin zitten na gebruik weer opnieuw benut. Afval bestaat daardoor niet. In de begroting voor 2024 is, als onderdeel van de middelen voor Duurzame Economie, een incidenteel bedrag van € 300.000,-  gereserveerd. De VVD Zwolle heeft ideeën over deze plannen, lees de gehele bijdrage van Niels hier:

Vanavond hebben we het over de Visie Zwolle Circulair. Het gaat over de circulaire economie, de economie van de toekomst. Deze economie wordt gemaakt door ondernemers die dag in dag uit aan de slag zijn om Zwolle mooier te maken. Ik denk bijvoorbeeld aan de Port of Zwolle, een economische schakel van formaat in onze regio. Aan alle bedrijven op Polymer Science Park. En aan alle bouwbedrijven die al jaren bezig zijn met circulaire sloop en bouw, bijvoorbeeld bij de City Post. Ondernemers zorgen namelijk voor een circulaire economie, niet de gemeente.

In deze visie lees ik veel goede dingen terug, complimenten aan de wethouder. Het is goed dat we een duidelijke visie hebben op de circulaire economie die aansluit op provinciale en landelijke plannen. Voor de VVD staat daarbij het vertrouwen in het ondernemerschap van Zwolse bedrijven voorop. Ondernemers werken hard en verwachten van de overheid dat zij meedenkt met wat wél kan. In plaats van een overheid die van MKB’ers eist om over ieder detail te rapporteren en bepaalde ondernemers weigert.

Dit college wil namelijk bedrijven gaan selecteren. Bij gronduitgifte en vergunningen moet er voorrang gegeven worden aan circulaire bedrijven, waardoor het voor andere ondernemers dus veel moeilijker wordt om hun bijdrage te leveren aan de Zwolse economie. Voor onze fractie is dat een stap te ver. Ik ben benieuwd hoe dit praktisch werkt. Hoe bepalen we of een bedrijf voldoet aan alle circulaire eisen? Welke variabelen gaat de wethouder daarvoor gebruiken? Is er een concreet afvinklijst zodat je als ondernemer weet waar je aan toe bent, of blijft het bij vage beleidstaal? En wie neemt de beslissing om een vergunning te weigeren: is dat een ambtenaar, de wethouder, het college? Wat als er 100 banen mee gemoeid zijn, zegt de wethouder dan nog steeds nee? U merkt het, onze fractie heeft nog veel vragen. Wij willen voorkomen dat vanuit dit stadhuis deugpolitiek over ondernemers wordt uitgestort waardoor ondernemers Zwolle gaan verlaten in plaats van bij te dragen aan de Zwolse circulaire economie.

Over vertrekkende bedrijven gesproken: we zien circulaire start-ups regelmatig vertrekken naar de Randstad omdat in Zwolle onvoldoende ruimte is om door te groeien naar scale-ups. Dit is een terechte analyse die de wethouder maakt, maar hij is ook al jarenlang bekend. Het was bijvoorbeeld een belangrijk punt in het Economisch perspectief. Wanneer komt dit beleid er nu concreet?

Ten slotte nog een vraag over het nieuwe afwegingskader bij gebiedsontwikkeling en bouw. Dit ziet er goed uit: grote marktpartijen hebben zich aangesloten en het gaat zowel over ambitie als over de haalbaarheid. Tegelijkertijd is onze fractie bezorgd dat het lastiger is voor kleine ondernemers om dit nu al volledig te implementeren. Juist omdat het tijd en geld kost en daardoor de bouwkosten kunnen stijgen. Daarbovenop noemt het college de hoge ambities rondom biodiversiteit, energie en klimaat. Dit is problematisch: je kunt niet torenhoge ambities hebben en tegelijkertijd veel meer betaalbare woningen bouwen. Het is kiezen of delen. Wat doet het college om de prijzen van huizen niet te laten stijgen? En hoe streng is de doorvertaling van het afwegingskader?