Raadsdebat: Verkoopprocedure locatie Eventvoorziening

whatsapp-image-2020-06-05-at-18.27.24-5 (1).jpeg

Door Branco Schoenaker op 11-12-2023

In juli 2023 is de gemeenteraad geïnformeerd over het besluit van het college om de verkoopprocedure voor de locatie Voorsterpoort Oost (eventvoorziening) te stoppen en de kavels voor een nieuwe indoor eventvoorziening niet te gunnen aan de enig overgebleven aanbieder. De IJsselhallen worden in 2024 gesloopt voor de bouw van woningen. De gemeente Zwolle wil daarom een nieuwe indoor eventvoorziening voor de stad, met grote economische impact en aantrekkingskracht. Deze voorziening moet iets toevoegen aan de stad en regio. Lees hier de bijdrage van Johran:

Zwolle verdient een mooie evenementenhal. Voor fantastische shows. Voor de aantrekkingskracht van onze stad. Voor de economische spin-off. Voor ondernemers die hun hotelkamers en tafels vullen met de bezoekers en die zich veel bij ons melden omdat ze zich ontzettend zorgen maken door het verdwijnen van de IJsselhallen en de eventhallozeperiode die aanbreekt. Dat is de breed gedragen wens in de stad, in deze gemeenteraad, en - daar ben ik van overtuigd - van wethouder Schuttenbeld zelf.

Op dit moment staan helaas die stad, raad en wethouder met lege handen. In een proces dat nooit vloeiend liep. Een understatement. Daar baalt de VVD enorm van. En vanavond draait om de vraag wat er nu precies is gebeurd, waarom het fout ging en wat beter kan.

Daarvoor moeten we eerst terugkijken. Zo zien we dat in juli 2022 twee van de drie partijen zich terugtrekken. Wat dacht de wethouder toen? Had zij toen het gevoel dat dit plan in gevaar zag komen, of had zij nog veel vertrouwen? 

Vervolgens wordt in december besloten de overgebleven partij meer tijd te geven. Toen al vroeg de raad of het niet beter was de stekker er uit te trekken. Ik vraag de wethouder of zij bij nader inzien niet toen al had moeten stoppen en een nieuwe procedure moeten optuigen. En ik vraag of er niet toen al adviezen lagen om er mee te kappen en opnieuw te beginnen. 

Kan de wethouder toelichten hoe die november/decemberperiode voor haar was? Welke druk lag er om toen al te procedure stil te leggen? Welke argumenten werden opgevoerd om de stekker eruit te trekken, bijvoorbeeld vanuit de voorliggende adviezen? En waarom is uiteindelijk tot een verlenging overgegaan?

Op 18 juli 2023 zegt het College dan - na de verlenging - op basis van het advies van de beoordelingscommissie, te besluiten de verkoopprocedure niet voort te zetten. Die beoordelingscommissie is echter een week eerder nog verrast. Er is zonder afstemming met de commissie door wethouder Schuttenbeld richting de projectmanager vanuit de gemeente de eis gesteld dat er een second opinion moest komen. Waarom heeft de wethouder deze eis op tafel gelegd? Waar zag die second opinion op? Welke argumenten had zij voor zichzelf om te stellen dat er een second opinion noodzakelijk was? En waarom waarom was een eis nodig?

En slaat die second opinion op het rapport Brink? Daar schrijft RTV Oost juist over dat qua zowel grondbod, financiële onderbouwing, stichtingskosten en de exploitatievergunning de boel op orde is. Hoe verhouden die zaken zich tot elkaar? Dat zijn toch feiten die in principe de inzet van de wethouder ondersteunen? Hoe ziet zij dat?

Dan lijkt veel te gaan over vertrouwen tussen de partijen. Het deed me denken aan een ander debat over wanneer we intentie-overeenkomsten kunnen hebben. Kun je die voor of na het raadsbesluit krijgen? Vanuit het perspectief van de gemeente natuurlijk het liefst voor. Maar vanuit het perspectief van marktpartijen, wil je dat pas na een besluit vastleggen. Hoe ging de wethouder daar in dit dossier mee om? Waar zat nu het knelpunt in het vertrouwen? En wanneer is de wethouder met deze partij zelf om tafel gegaan?

Tot slot een blik naar de toekomst. De wethouder straalt uit een evenementenhal te willen voor de stad. Dat is niet gelukt en ik vraag haar om iets te zeggen over haar eigen rol daarin en welke zaken beter moeten. Wat gaat zij in een volgende procedure anders doen? Ik wijs hierbij ook op mijn eigen motie die externe expertise vraagt in te huren. Had dat eerder gemoeten? Graag een reflectie daarop van de wethouder. En tot slot: wat is haar concrete plan van aanpak voor komend jaar. Waar kunnen die ondernemers, de stad en niet in de laatste plek deze raad, de wethouder aan houden.

Voor de VVD staat het doel voorop dat Zwolle een evenementenhal verdient. Dat zoiets in deze periode aan onze vingers zou ontglippen, moet voor niemand acceptabel zijn.