Raadsdebat: Strategie deelmobiliteit

Themadebat Raadsdebat Strategie deelmobiliteit.png

Door Branco Schoenaker op 05-02-2024

Hoe wij om willen gaan met deelmobiliteit is onderdeel van hoe wij op een duurzame manier willen omgaan met vervoeren en verplaatsen in de stad. Met Deelmobiliteit bedoelen wij de manier waarop voertuigen zoals auto's, fietsen of scooters gedeeld kunnen worden in Zwolle door meerdere gebruikers. Mensen kunnen deze voertuigen huren voor een korte periode, vaak via een app, wat flexibel en vaak goedkoper is dan het bezitten van een eigen voertuig. Dit concept moet bijdragen aan minder verkeersdrukte en milieuvervuiling, omdat het aantal voertuigen op de weg vermindert. De VVD heeft hier opmerkingen over, lees de gehele bijdrage van Niels hier! 

 

Als Zwollenaar wil je vlot en veilig van A naar B reizen. Daarom hebben veel mensen een auto, een fiets en maak je af en toe gebruik van het OV. Maar dat is soms niet voldoende. Bijvoorbeeld als de auto in gebruik is door jouw partner, terwijl het OV onhandig is en het ook te ver fietsen is. Dan is het gebruiken van deelmobiliteit een uitkomst voor veel Zwollenaren. Tegelijkertijd vindt de VVD deelmobiliteit niet een magische oplossing waarmee alle andere dingen worden weggetoverd. De meeste mensen willen nog steeds gewoon hun eigen auto en fiets houden vanwege de vrijheid en het gebruiksgemak. Het aantal privéauto’s en -fietsen blijft stijgen en dat moeten we blijven faciliteren. We gaan deelmobiliteit stimuleren, maar we gaan nooit automobilisten pesten. Dat brengt mij op de strategie deelmobiliteit. Daarover is onze fractie best tevreden. Tegelijkertijd hebben we drie onderwerpen die we willen aanstippen: de overlast, de aanbieders en de financiën.

Ten eerste de overlast. In de afgelopen jaren is er veel terechte kritiek geweest op de overlast van deelscooters. Niet alleen van inwoners, maar ook van ondernemers die hun winkelgebied steeds rommeliger zien worden. Onze fractie heeft hier constant aandacht voor gevraagd. Wij zijn blij dat er een nieuw systeem komt waardoor je de deelscooter straks alleen in een bepaald vak kunt parkeren. Dit zorgt voor duidelijkheid en hiermee wordt overlast aangepakt. Wij zijn wel bang dat er straks fietsen worden geparkeerd in deze vakken waardoor er geen meer plek is voor deelscooters. Ziet de wethouder dit risico ook en is er voldoende handhaving om hierop te letten? En aan de Oosterlaan zou in september al een parkeervak worden ingericht voor deelscooters om overlast tegen te gaan, maar het parkeervak is er niet en we hebben er helemaal niets meer over gehoord. Wat is hier het probleem, wethouder?

Ten tweede de aanbieders. In de afgelopen jaren zijn meerdere aanbieders uit Zwolle vertrokken vanwege hun financiële situatie. Dat baart onze fractie zorgen, want zonder aanbieders is er geen deelmobiliteit. Het invoeren van de parkeervakken zal een extra uitdaging zijn en mogelijk zal hun omzet lager worden. We vinden het logisch dat de gemeente betaalt voor de aanleg van de parkeervakken in de openbare ruimte. Herkent de wethouder deze financiële uitdaging? En kan zij garanderen dat aanbieders in Zwolle blijven met dit systeem?

Ten slotte de financiën. We stellen nu een strategie vast met allerlei ambities, maar hebben geen inzicht in wat het gaat kosten. Er moet straks een ‘integrale afweging’ worden gemaakt rondom alle mobiliteitsplannen. Grote kans dat er straks te weinig geld is om deze strategie volledig uit te voeren. Wat gebeurt en dan met deze strategie: blijft hij zoals hij is en wordt het dan een beetje een dode letter? Of gaan we geld uitgeven aan een ambtenaar om een aangepaste strategie te schrijven?

De wethouder wil belastinggeld uitgeven om deelmobiliteit ‘financieel toegankelijk’ te maken, terwijl er te weinig geld is. Waarom wil de wethouder dit eigenlijk? Welk probleem lossen we hiermee op? En kan de wethouder toezeggen dat de financiering gebeurt vanuit het budget voor bestaande armoederegelingen en niet vanuit geld dat bedoeld is voor mobiliteit?