Raadsdebat: Startnotitie Singel van Zwolle

Raadsdebat Startnotitie Singel van Zwolle.png

Door Branco Schoenaker op 11-03-2024

Zwolle heeft de ambitie om de binnenstad te ontwikkelen tot een toekomstbestendig stadshart. In en rondom het stadshart worden de komende jaren circa 3.000 woningen toegevoegd. De Singel (het gebied rondom de grachten) vormt een belangrijk onderdeel van het stadshart en is daarmee een belangrijke drager. De ontwikkeling van deze Singel is daarom een belangrijk speerpunt in onder andere het Ontwikkelprogramma en de Uitvoeringsagenda voor het Stadshart. Hier heeft de VVD verschillende opmerkingen over, lees hieronder de gehele bijdrage van Johran:

De VVD wil de wensen en belangen van ondernemers prominenter in de investeringsplannen van de binnenstad. De binnenstad is dé aantrekkingskracht van Zwolle: voor bewoners en bezoekers. Dat is iets waar je trots op wilt zijn. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de mensen die dagelijkse afhankelijk zijn van hoe we onze binnenstad inrichten, uit de voeten kunnen met de keuzes die gemaakt worden.De wethouder heeft vanavond de kans om kristalhelder te maken dat die betrokkenheid van ondernemers niet slechts een letter op papier is. Deze investeringsplannen voor de Singel rondom de binnenstad zijn onderdeel van de groei van Zwolle. Onze mooie en belangrijke schaalsprong waar dit College hard aan werkt om op een goede manier te bewerkstelligen.

Allereerst zien we dat een van de manieren om dit mogelijk te maken een verplaatsing van het gros van het auto- en vrachtverkeer naar de ring is. Hiervoor komt nu eindelijk een verkeerskundig onderzoek. De VVD vraagt er al vier jaar om. Daarom zou het kortzichtig zijn om met deze nota, zonder dat we de uitkomsten van dit onderzoek hebben, het startschot te geven voor allerlei ontwikkelingen. Want, en dit is heel belangrijk: hoe kun je nou de Singel inrichten als je niet weet hoeveel ruimte je hebt? Het onderzoek had eigenlijk al klaar moeten liggen. Voor de VVD is het essentieel dat we de uitkomsten van het onderzoek kunnen bespreken, nog voordat we de volgende stap nemen in de besluiten over de Singel. Dit hebben we ook bij de verstedelijkingsstrategie gedaan en doet recht aan de rol en verantwoordelijkheid van de gemeenteraad in zulke belangrijke beslissingen, met zoveel belangen die gaan over zo veel geld. Wanneer krijgen we de uitkomsten, vraag ik daarom het College.

Ten tweede raakt de VVD de weg kwijt waar het gaat om de Raad van Advies. Wat is nu hun rol? Wie komen er in? Wat is hun verantwoordelijkheid ten aanzien van het platform dat opgericht wordt naar aanleiding van de VVD-motie? Waar spreken ze over mee? Kan de wethouder toezeggen dat hier ook gesproken kan worden over überhaupt de vraag, in plaats van het antwoord? Want wij horen veel frustraties van ondernemers dat alle kaders al vast staan en ze alleen nog mogen adviseren over optie A of B. Maar dat is mensen niet serieus nemen.  Juist die ondernemers betrekken over de vraag wát nu precies de problemen zijn, helpt het College ook met prioriteren. Graag een reactie hier op.

Tenslotte het geld. De enige optie bij tegenvallers is het ambitieniveau of het tempo bijstellen. Behoedzaam boekhouden is belangrijk. Tegelijkertijd is het gevaar ook dat de samenhang van plannen verdwijnt. Afhankelijk van de belangen van bepaalde plannen, kan bredere heroverweging op onze begroting natuurlijk ook een optie zijn. Daarnaast vraagt onze fractie af hoe andere programma’s betrokken zijn. De ontwikkel-principes zijn divers en daarmee is het natuurlijk enorm logisch dat ook andere wethouders vanuit hun programma’s financieel bijdragen en de Strategische InvesteringsAgenda niet onze enige pot geld is. Op welke manier draagt bijvoorbeeld de wethouder Duurzaamheid bij aan de duurzame ambities die in de plannen gelegd gaan worden? Graag een reactie daarop. Daarnaast vraag ik de wethouder toe te zeggen dat we op deze plannen jaarlijks een financiële update krijgen.

Onze binnenstad is onze trots. De VVD is blij dat we daarvoor de portemonnee trekken. Wil je dat geld goed terecht komt dan moet dat samen met de stad. Niet in beton gegoten voorstellen waarbij ondernemers voor de sier nog eens ja of ja mogen zeggen: maar überhaupt vooraf kijken waar hun behoefte ligt. Want alleen met een tevreden en optimistisch MKB, blijft onze binnenstad stralen.

Terug