Raadsdebat: Stand van zaken Herijking visie op arbeidsparticipatie

Raadsdebat Stand van zaken Herijking visie op arbeidsparticipatie..png

Door Branco Schoenaker op 18-03-2024

Zwolle in de arbeidsmarktregio pakt beter vormgeven. Bij de visies wordt daarom rekening gehouden met behoefte die er is aan een duidelijke visie op arbeidsparticipatie, aan duidelijke opdrachten voor de betrokken partijen binnen de Participatieketen, een bredere intake, een gezamenlijk dashboard, een helder verhaal wat werkgevers van ons mogen en kunnen verwachten en aan lokaal arbeidsmarktbeleid. Beide onderwerpen, arbeidsmarktbeleid en arbeidsparticipatie, zijn met elkaar verweven. Daarom is de intentie om beide onderwerpen in één visie te combineren. De VVD heeft hier opmerkingen over, lees de gehele bijdrage van Monique hieronder.

We willen allemaal schoon water, een passende woning, genoeg blauw op straat om onze straten veilig te houden en handen aan het bed als je ouders zorg nodig hebben. Dat is niet gratis. Het is noodzakelijk dat zoveel mogelijk mensen werken om die brede welvaart te kunnen betalen. Momenteel lukt dat niet en dus staan die dingen die zo vanzelfsprekend lijken onder druk. Tegelijkertijd is er een enorm onbenut potentieel in de stad. Mensen die momenteel een uitkering hebben, maar die, wellicht met hulp en ondersteuning, een leuke baan zouden kunnen vinden en zo bijdragen aan die dingen die onze stad zo fijn maken om in te leven.

Werk is bovendien de beste manier om zingeving te creëren en in je eigen bestaan en die van je kinderen te voorzien. De perspectiefgesprekken hebben laten zien dat dat er veel winst te behalen is bij de mensen die langdurig in de bijstand zitten. Zij hebben vaak jarenlang geen contact gehad met de gemeente en zijn juist blij dat er nu aandacht voor hen is. Een groot deel van deze mensen kan volgens TIEM een stap zetten van bijvoorbeeld geïsoleerd thuis zitten naar meer sociale contacten buitenshuis of van vrijwilligerswerk naar een betaalde baan en dat is fantastisch! 500 gesprekken zijn inmiddels gevoerd, maar de hele groep mensen die langdurig in de bijstand zit bestaat uit meer dan 2600 mensen. De VVD wil dat met al die mensen een perspectiefgesprek wordt gevoerd. Is de wethouder daartoe bereid? Wij overwegen daartoe een motie.

De VVD is bovendien geschrokken van het aantal jongeren dat in een uitkering zit en dus niet werkt. We weten dat jongeren die in armoede leven vaak ook ouders en grootouders hebben die met armoede te maken hebben. Om dit te kunnen doorbreken moeten we deze jongeren beter ondersteunen, zodat ze een beter perspectief hebben voor nu en in de toekomst. Want iedereen heeft een talent en de jaren tussen je 21e en 30e zijn bij uitstek geschikt om die talenten te ontdekken en te ontplooien. Als we deze jongeren in de steek laten wordt die groep met mensen die langdurig in de bijstand zit in de toekomst nooit kleiner. Het doorstroompunt moet daarom volgens de VVD een prominente plek krijgen in de keten van partners die werken aan arbeidsparticipatie. En in de definitieve visie op de herijking van arbeidsparticipatie zou ik graag lezen wat het doorstroompunt nodig heeft om meer jongeren te begeleiden naar een opleiding of werk.

Die banen waar deze mensen zouden kunnen gaan werken komen niet uit de lucht vallen. Die worden gecreëerd door de vele ondernemers in deze stad die hun steentje bijdragen aan een duurzame en groeiende economie. En er komen nogal wat regels en eisen op deze ondernemers af. De energiekosten rijzen de pan uit en eisen om duurzaam en het liefst circulair te gaan ondernemen vliegen je om de oren. En ondernemers willen echt wel graag mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aannemen, maar zie maar eens als MKB-er zonder HR afdeling de tijd te vinden om wéér allerlei regeltjes en formulieren door de moeten akkeren en gesprekken met ambtenaren te moeten voeren om iemand uit de Wajong aan te nemen.  Dat kan en moet makkelijker. Het WSP moet echt minder van ondernemers gaan vragen en meer zelf aan de bak te gaan om deze ondernemers te steunen. Kan de wethouder toelichten hoe hij dat gaat doen?

Ik zie ook wel in de tussenrapportage dat er nog ontzettend veel werk aan de winkel is bij TIEM, SWT, Inkomensondersteuning, het doorstroompunt en team IPA. Ik wil de wethouder een compliment geven dat hij dat allemaal open en eerlijk, zonder opschmuck heeft opgeschreven. In de definitieve rapportage hoopt de VVD te lezen hoe al deze punten aangepakt gaan worden en wat we daarvoor nodig hebben. We horen graag vandaag van de wethouder wat hij met de opbrengst van dit debat gaat doen.