Raadsdebat: Stadspas

Ontwerp zonder titel (5).png

Door Branco Schoenaker op 30-10-2023

In het coalitieakkoord is in het kader van de inzet op bestaanszekerheid en kansengelijkheid de ambitie beschreven om te komen tot invoering van een Zwolse stadspas. De pas moet het voor inwoners met en laag inkomen makkelijker maken om gebruik te maken van alle regelingen waar zij recht op hebben. De VVD heeft een aantal opties voor deze pas, lees Monique's gehele bijdrage hier! 

Het college is nu een tijdje onderweg met de afspraak in het coalitieakkoord om tot een stadspas te komen. Er is een vooronderzoek uitgevoerd en nu ligt hier een opinienota. En er moet mij iets van het hart. Want mijn fractie vindt deze opinienota niet goed genoeg om een keuze te kunnen maken. Ik zal uitleggen waarom.

Optie 1
De derde optie is namelijk een fysieke stadspas, dat is volgens het college te duur en geen goede optie. Dat ben ik met het college eens. Maar ik had graag gewild dat de wethouder, zoals hij had toegezegd, met het MKB in gesprek was gegaan om te kijken welke opties daar liggen. Dat zie ik niet terug in de nota en ik vind dat een gemiste kans. Waarom heeft de wethouder dat niet gedaan? Ook zegt het college dat het niet zeker is of dat geld wat we zouden investeren bij de mensen terecht komt die dat het hardst nodig hebben, maar de nota legt vervolgens niet uit waarom.

Optie 2
Dit is een pas in de vorm van vereenvoudigde toegang tot bestaande regelingen. Volgens het college is dit de beste optie, maar daar is toch geen pas voor nodig? De stadspas is als fenomeen toch echt iets anders dan de optie waar deze nota naartoe schrijft. Het versimpelen en toegankelijker maken van armoederegelingen was sowieso al nodig, en is niet afhankelijk, of zou dat niet moeten zijn, van een fenomeen dat meedoen aan de maatschappij moet bevorderen. Als de voorkeur uitgaat naar investeren in het versimpelen van de voorwaarden van de armoederegelingen, dan had dat allang gestart kunnen worden. De VVD wil namelijk al veel langer dat armoederegelingen vereenvoudigd worden en wij dienden daarom op 13 juni 2022 al samen met SW een motie in om bestaande regelingen samen te voegen en de administratieve druk tot  een minimum te beperken, om de stadspas-regeling toegankelijk en haalbaar te maken. Sterker nog: in het coalitieakkoord van 2018 stond al dat dit zou gebeuren, maar dat is nooit gedaan. Die motie is aangehouden om een reactie van het nieuwe college af te wachten en die hebben we nu, maar het is toch wel pijnlijk om te moeten concluderen dat we bijna zes jaar later nog op dezelfde plek staan.

Optie 3
Deze is helemaal niet onderzocht, terwijl de betrokken inwoners, Participatieraad, Jongerenraad en Seniorenraad graag een pas voor alle inwoners zou zien. Waarom is deze optie niet verder onderzocht en wat is er dan wel met de input van de betrokkenen gedaan? De VVD had graag gezien dat het college met een eigen Zwolse optie was gekomen. Een optie die volgens het college financieel wel haalbaar is en waar Zwollenaren mee geholpen zijn. Of dat nou met een fysieke pas of een QR code of één aanvraagformulier voor alle regelingen is. Waarbij onderzocht is wat onze Zwolse ondernemers voor ideeën hebben bij de Zwolse stadspas. Waar mensen die dat nodig hebben gemakkelijk een steuntje in de rug kunnen aanvragen, of mee kunnen doen met culturele of sociale activiteiten Dat is met dit onderzoek geen stap dichterbij gekomen.

Kortom vraag ik de wethouder om optie 2 los van de stadspas gewoon uit te voeren. Dan kan de motie van VVD en SW worden ingetrokken. Wat de stadspas zelf betreft vraag ik de wethouders terug naar de tekentafel te gaan om met uitgewerkte opties te komen waar deze raad serieus en gefundeerd richting aan kan geven.