Raadsdebat: Stadsfoyer

image.png

Door Branco Schoenaker op 04-12-2023

Binnen de uitbreiding van winkelcentrum Stadshagen wordt de Stadsfoyer gerealiseerd als nieuwe maatschappelijke voorziening. Op 23 mei 2022 heeft de gemeenteraad besloten om €16 miljoen beschikbaar te stellen voor de aankoop van de Stadsfoyer. De VVD heeft hier een aantal opmerkingen over, lees hier Niels zijn gehele bijdrage:

Stadshagen groeit als kool. In 2008 woonden er nog 17.000 mensen, inmiddels zijn dat er 27.000 en dit groeit de komende jaren alleen nog maar door. Al deze mensen hebben werk nodig, moeten veilig naar huis kunnen rijden én maken gebruik van de voorzieningen in onze stad. Er is behoefte aan meer ruimte voor welzijn, horeca en supermarkten en daarom zijn wij vorig jaar akkoord gegaan met de bouw van de Stadsfoyer voor liefst 16 miljoen euro.

Maar in dat debat waren wij al erg kritisch op meerdere punten. Ten eerste hadden we kritiek op de bouwkosten en hebben we voorgesteld om het ontwerp te versoberen. De wethouder zei toen heel duidelijk dat de Stadsfoyer voor deze 16 miljoen euro gebouwd zou worden en dat zij alles op alles zou zetten om prijsstijgingen te voorkomen. En ten tweede hebben we gepleit dat de huur kostendekkend is, dat wil zeggen dat organisaties die ruimtes gaan huren in dit pand een normale huur betalen en geen korting krijgen. Bijvoorbeeld door te kijken naar meer commerciële huur. Als raad hebben we uiteindelijk het vertrouwen gegeven aan deze wethouder, na een lang debat en meerdere memo’s die nog moesten worden opgestuurd.

Maar nu blijkt precies te gebeuren waarvoor we vreesden. We zijn namelijk 1,5 jaar verder en wat blijkt? Het college heeft de kosten te laag ingeschat en vraagt om meer dan 25% extra budget om alsnog te kunnen bouwen. Dit voelt voor onze fractie echt niet goed. Meerdere fracties hebben gewaarschuwd voor hogere kosten en hebben hier de wethouder op bevraagd. Ook de wethouder kon aan zien komen dat de bouwkosten zouden stijgen. Waarom heeft ze ons dan toch een te laag bedrag voorgeschoteld? En wat heeft zij met deze kritiek gedaan?

En wat heeft zij in de afgelopen periode gedaan om de kosten naar beneden te krijgen? Welke ambities zijn in de koelkast gezet zodat we kosten kunnen besparen? Want het is makkelijk om een gezamenlijke visie te maken met allemaal ambities, als je tenminste een oneindige stroom aan geld hebt. Maar deze oneindige stroom bestaat niet. Want het geld dat deze wethouder uitgeeft komt van de belastingbetaler. Als VVD zijn we duidelijk: wij kijken eerst naar de portemonnee van de gemeente, voordat we de portemonnee van de Zwollenaar pakken.

Dat doen we bijvoorbeeld door te kijken naar meer commerciële huur in de Stadsfoyer. Organisaties vanuit zorg en welzijn geven aan dat ze de huur niet kunnen betalen in de Stadsfoyer. De wethouder kan ervoor kiezen om bedrijven te benaderen die zich in dit pand willen vestigen en die dit kunnen betalen. Maar de wethouder stelt voor om ieder jaar 187.000 euro extra belastinggeld over te maken naar deze welzijnsorganisaties. Heeft de wethouder meer commerciële partijen benaderd en wat was het antwoord van deze partijen? Als VVD overwegen we een motie op dit punt.

Daarnaast zijn wij erg benieuwd wat de wethouder gaat doen om dit project nu wel op tijd en binnen budget te realiseren. Welke garanties geeft de wethouder aan deze raad? Wat gaat zij anders doen zodat we hier over een jaar niet weer staan?

Ten slotte roept deze forse prijsstijging ook zorgen op over andere ontwikkelingen in de stad. Is er voldoende geld voor bijvoorbeeld de vernieuwingen in Zwolle-Zuid en Aa-landen, of komt het college binnenkort met het verzoek om het budget te verhogen? En wordt de wethouder terughoudender met het ontwikkelen van vastgoed nu zij ziet dat het zijn van ontwikkelaar ook forse risico’s met zich meebrengt?