Raadsdebat: Rekenkameronderzoek ‘Leren van stimuleren’

Ontwerp zonder titel (2).png

Door Branco Schoenaker op 20-11-2023

In juli van dit jaar heeft de voorzitter van de Rekenkamer het rapport “Leren van Stimuleren” aangeboden aan de gemeenteraad. Dit rapport en de reactie van het college van B&W vormen de onderleggers voor dit debat. De reactie van de raad op de conclusies en aanbevelingen zal leiden tot een besluit van de raad over dit rapport. Wij als VVD Zwolle hebben hier bepaalde punten op, lees hier Monique's gehele bijdrage.

Allereerst een woord van dank aan de Rekenkamer voor het doen van dit onderzoek en het rapport. En een compliment voor de manier waarop het is opgezet en de leesbaarheid van het rapport zelf.

De Rekenkamer heeft opgeschreven wie gebruik heeft gemaakt van de scholingsregelingen in de Human Capital Agenda: Upgrade Jezelf en Groei Vooruit en wat de resultaten daarvan zijn. Het is fantastisch dat zoveel Zwollenaren gebruik hebben gemaakt van de scholingsregelingen en dat velen een baan hebben gevonden of van baan zijn veranderd. Dit rapport gaat alleen over het Zwolse effect van een regionale regeling en de VVD is dus erg benieuwd naar de regionale resultaten van de HCA. Ook heeft de Rekenkamer een aantal aanbevelingen gedaan die het college wat de VVD betreft zou moeten overnemen. Ik wil daar een aantal opmerkingen over maken.

Onze sterke economie en welvaart zijn niet mogelijk zonder al die Zwollenaren die elke dag hard werken, of dat altijd gedaan hebben. Je baan - en ook vrijwilligerswerk - geeft je een plek in onze samenleving. Een baan is zoveel meer dan alleen salaris aan het einde van de maand. De VVD wil dat iedereen de kans heeft om te blijven leren en zich te ontwikkelen. Het is daarom essentieel dat in de HCA aandacht is voor al die mensen die nu niet werken, maar dat wel willen of mensen die zich willen her- om- of bijscholen. Natuurlijk is het versterken van de eigen arbeidsmarktpositie belangrijk en waardevol, ook als je met plezier bij je eigen werkgever werkt en niet persé op zoek bent naar een andere baan. Tegelijkertijd hebben we te maken met huizen die niet kunnen worden gebouwd, wegen die niet kunnen worden aangelegd, zorg en huishoudelijke hulp die niet kan worden verleend aan wie dat nodig heeft, omdat we er simpelweg de mensen niet voor hebben. Dan zou je dus je doelstelling zo moeten aanscherpen dat de scholingsregelingen zich vooral richten op de sectoren die het grootste personeelstekort meemaken. Ik hoor graag hoe de wethouder daarin staat.

De rekenkamer heeft ook gezegd dat de nadruk van de scholingsregelingen zou kunnen liggen op het versterken van de arbeidsmarktpositie met het doel om op termijn een andere baan te vinden. En mijn fractie vindt het vreemd dat het college het daar niet mee eens is. Het uitvoeren van deze scholingsregelingen kost de gemeente en de regio veel geld en als we lezen dat mensen met een recent arbeidsverleden over het algemeen in dezelfde tijd een baan vinden als wanneer ze geen gebruik maken van scholingsregelingen kan je je afvragen of dat geld niet beter besteedt kan worden. Zeker als mensen meer dan 1 keer een beroep doen op één van de regelingen mag je verwachten dat ze daarna een stap op de arbeidsmarkt zetten. Natuurlijk het liefst richting de sectoren waar de mensen het hardst nodig zijn. Daarom is een onderzoek naar de netto-opbrengst van de scholingsregelingen juist heel goed, zodat enerzijds meer mensen gebruik kunnen maken van de scholingsregelingen en we anderzijds investeren in de sectoren die het hoofd amper boven water houden vanwege het personeelstekort. Mijn fractie overweegt hiertoe een motie en ik hoor graag de reactie van de wethouder.

En het feit dat het college het niet eens is met die aanbeveling van de Rekenkamer toont volgens mij juist aan dat de doelstellingen wel degelijk aangescherpt moeten worden. Het doel van de HCA is “vergroting van de beschikbaarheid, wendbaarheid en inclusiviteit van inwoners en werkenden binnen de regio”. Dat is behoorlijk vaag en we zouden volgens mij meer op outcome moeten sturen. Als het college zich bijvoorbeeld ten doel zou stellen dat de scholingsregelingen ertoe moeten leiden dat de regio in jaar X een aantal van Y mensen erbij heeft in de bouw dan kan je toetsen of de regeling echt werkt. De VVD ziet dus graag dat de doelstellingen concreter worden gemaakt en dat het college opschrijft welk arbeidsmarktresultaat ze verwacht. Mijn fractie overweegt ook daartoe een motie.

De VVD is blij met de HCA en de plannen om die voort te zetten en dat we in de ontwikkeling van mensen kunnen blijven investeren, want een leven lang leren betekent dat je altijd geslaagd bent.