Raadsdebat: Opinienota Verkenning Stadsbroek IJsselvizier

Stadshagen_snapshot_10-11-2023_13_40_02.jpeg

Door Branco Schoenaker op 11-10-2023

Het traject Verkenning Stadsbroek en IJsselvizier komt voort uit de Omgevingsvisie. In deze visie over de toekomst van Zwolle is aangekondigd dat de gemeente Zwolle een verkennend onderzoek uitvoeren naar de in de gewenste ontwikkeling van beide gebieden die respectievelijk ten noordoosten en ten zuidwesten aan de wijk Stadshagen grenzen. Hier hebben wij als VVD Zwolle verschillende opmerkingen over, lees hier Regien's hele bijdrage.

Onze Zwolse ruimte is schaars. Om die reden is het goed dat we met elkaar nadenken hoe we die ruimte benutten. Dat is iets waar we ons altijd van bewust moeten zijn. Het is een continue zoeken naar een balans tussen wonen, werken, recreëren en natuur. Vandaag ligt die vraag er concreet voor twee gebieden: wat is het perspectief voor Stadsbroek en IJsselvizier?

Ik laat de historische beschouwingen even voor wat ze zijn. En stap door naar de concrete vraag die het college stelt. Hoe kijken wij naar de concept richtinggevende uitspraken?

Ik start met ‘dat beide gebieden niet langer gereserveerd blijven als grootschalige uitleglocatie’. En de VVD heeft maar 1 vraag aan het college: "Kan Zwolle zich de luxe veroorloven om deze gebieden uit de reservering voor intensieve woningbouwprogrammering te halen?"

We weten allemaal dat er veel Zwollenaren op zoek zijn naar een huis. De druk op de woningmarkt is enorm. Voor de VVD is het duidelijk dat we in Zwolle nieuwe woningen moeten bouwen in alle segmenten, zodat de doorstroming verbeterd. Ik zeg daarbij: voor de VVD zijn Stadsbroek en IJsselvizier niet de ideale locaties voor grootschalige uitleg. Maar deze gebieden wegstrepen, maakt voor de VVD dat realisatie van een nieuwe forse woonwijk in Vechtpoort (of anders een gebied ten Zuiden van de stad) wel bovenaan de lijst van de inspanningen van het college zou moeten komen te staan. Als het daar nog niet stond. We kunnen niet blijven strepen terwijl de Zwollenaar schreeuwt om een woning. De VVD verwacht voortvarendheid van het college voor wat betreft het zicht op een grootschalige woonwijk na 2030. En ik weet dat het hard werken is, maar het moet qua aantallen ook echt wel wat steviger tot die tijd.

Wat de VVD wel ziet voor Stadsbroek sluit aan bij de ‘Lange lijnen’ denkrichting. Het is een ideale plek om wonen en groen samen te laten komen. Veilige en toegankelijke wandelpaden vanuit ‘bestaand Stadshagen’ naar groene gebieden. Waar je kunt sporten of op de zondagmiddag met je kinderen wandelt. Waar mensen tot rust kunnen komen. En tegelijkertijd een prachtige plek om in woonclusters te wonen. De VVD ziet graag dat het college hier met ontwikkelaars kijkt hoe de gronden op een manier tot ontwikkeling kunnen komen met oog voor beide functies.

En dan IJsselvizier. Een hoofdzakelijk agrarisch gebied. Goed om het langjarige perspectief voor de agrariërs te houden. Het verzoek aan het college, om met deze ondernemers en ook samen met de provincie, na te denken over het toekomstige verdienmodel. Ofwel: verken de mogelijkheden, kijk waar regels knellen en geef boeren ook de ruimte als zij om willen of moeten vormen naar een duurzame vorm van landbouw. Denk mee in het splitsen van woningen, in het opzetten van recreatie. Het zou prachtig zijn als op die manier en de functie behouden blijft en meer mensen kunnen genieten van het leven rondom de IJssel. Het principe om water en bodem sturend te laten zijn is prima en wel zo verstandig met het oog op de toekomst.

Dit gezegd hebbende over de uitgangspunten, nog iets over de klankboardgroep. Allereerst een heel concrete vraag: ik ontvang graag een overzicht van alle deelnemers in deze klankboardgroep, inclusief tot welke ‘belangengroep’ deze hoort. Daarnaast wordt in de nota aangegeven, dat deze klankboardgroep wordt ingezet om te ‘waken over de betrokkenheid van alle belangen’. De VVD wil daarbij opmerken dat het uiteindelijk de Raad is die de verantwoordelijkheid heeft de afweging te maken in het kader van het algemeen belang. Uiteraard met respect voor de input van de klankboardgroep, maar we kunnen en mogen die  verantwoordelijkheid nooit afschuiven.

Kortom, bij de ontwikkelingen van Stadsbroek en IJsselvizier ziet de VVD haar wens om te wonen in het groen graag in vervulling gaan. Een plek waar deze twee voor ons goed samen lijken te gaan.