Raadsdebat: Nieuwbouw Filmtheater Fraterhuis Broerenkwartier

Raadsdebat Nieuwbouw Filmtheater Fraterhuis Broerenkwartier.png

Door Branco Schoenaker op 15-01-2024

De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met het voortzetten van de herontwikkeling en de aankoop van het voormalige Hudson’s Bay pand conform het door de gemeenteraad op dit pand gevestigde Wet voorkeursrecht gemeenten op basis van een aangepast programma, echter zonder het Fraterhuis. Ook wordt de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met het starten van een verkenning naar de randvoorwaarden en financiële gevolgen van een alternatieve locatie binnen het Broerenkwartier voor het Filmtheater Fraterhuis. De resultaten hiervan worden betrokken in de integrale afweging cultuur bij de PPN 2025-2028. De VVD vindt hier wat van, lees de gehele bijdrage van Thijmen hier! 

Relatief kortgeleden hebben we besloten om definitief door te gaan met de ontwikkeling van het Fraterhuis in het te nog te bouwen Handelshuys in het Broerenkwartier. Helaas staan we hier vandaag omdat we uit gezonde financiën, mogelijk deze ontwikkeling moeten gaan terugtrekken. Het is begrijpelijk dat we deze afweging moeten maken. Maar wat is het precedent dat specifiek deze nieuwe afweging schept?

Maken wij als gemeente afspraken met partners, die we met meerdere raadsbesluiten dekken, en komen we daar vervolgens bij tegenslag bij andere partners op terug. Dat is niet het plaatje van de betrouwbare overheid en gemeentebestuur wat we hier graag zouden willen zien. En dat vindt de VVD pijnlijk. Waarom moet het Fraterhuis bloeden voor andere partijen die met tekorten kampen?

Het college wil heroverwegingen maken in het cultuurbudget. Dat snappen en steunen wij. Maar om dat goed en integraal te kunnen doen hebben we wel alle info nodig. Deze ontbreekt helaas nu nog omdat het college bij de PPN met de rest wil komen. 

Het lijkt de VVD daarom logisch om eerst alle info te hebben voordat we een besluit nemen dat zo’n forse impact op de direct betrokkenen, de buurt en culturele karakter dat onze stad heeft. Is de wethouder bereid om dit toe te zeggen? We overwegen hierin eventueel een motie. 

En dan de locatie, als we het Fraterhuis er niet vestigen, wat gaan we dan wel doen met dit te bouwen pand? Wat is nog de reden voor de gemeente om het pand aan te kopen als we het Fraterhuis er niet gaan vestigen? Dan kunnen we toch veel beter een projectontwikkelaar dit stuk Broerenkwartier laten ontwikkelen.

Op welke plek ziet het college wel een nieuwe locatie voor het Fraterhuis? Het Broerenkwartier lijkt al erg vol, is er ook gekeken naar andere locaties? En zo ja welke? Er zijn meer gebieden in onze binnenstad met een culturele functie, hier zou wat ons betreft een Fraterhuis dan ook prima bijpassen.

Het is belangrijk dat het Broerenkwartier aantrekkelijk blijft. Laten we daarom vaart maken met de ontwikkeling van dit gebied, in onze Zwolse binnenstad waar we zo trots op zijn.