Raadsdebat: Nieuw parkeerreguleringsgebied Hogenkamp en Indische Buurt

Ontwerp zonder titel (2).png

Door Branco Schoenaker op 11-10-2023

Een deel van de bewoners uit de Indische Buurt en Pelmolenstraat en omgeving ervaart parkeeroverlast. Bewoners, die wonen nabij het winkelgebied en/of de grens van een gebied waar al betaald parkeren geldt hebben in de afgelopen jaren regelmatig verzocht om een oplossing voor de parkeerdruk in hun buurt. De VVD Zwolle heeft hier een bepaalde visie op, lees hier Thijmen's beijdrage: 

Een buurt waar je fijn kan wonen, waar je de auto kan parkeren en waar je geen overlast hebt van te hard rijdende auto’s, dat is helaas geen dagelijkse realiteit in de Indische buurt. Het college wil om dit tegen te gaan vergunning en betaald parkeren invoeren in een deel van deze buurt. De motivatie hieruit komt voort uit een onderzoek, en dat roept vragen op voor onze fractie. 

Waarom is er voor dit plan geen draagvlak meting gedaan? Dit doen we bij soortgelijke plannen wel, waarom wordt ervoor specifiek dit plan hiervan afgeweken? Voor een veel uitgebreider plan is er een aantal jaar geleden wel een meting gedaan, waaruit naar voren kwam dat de buurt bepaald niet enthousiast was over betaald en vergunning parkeren. Het kan toch niet zo zijn dat het college dit ter kennisgeving heeft aangenomen, er nogmaals over heeft nagedacht, en nu zegt: We zijn het toch met onszelf eens. Dat is toch omgekeerde wereld? Wij vinden dit in het kader van het zijn van een betrouwbare overheid onjuist, snappen dit niet en horen hier graag een reflectie over van de wethouder.

Dan de risico’s die verder aan dit plan hangen: Allereerst, het waterbed effect. In de nota staat niet hoe we dit gaan voorkomen, dus daarom onze vraag aan het college: Hoe gaan we ervoor zorgen dat het probleem zich niet verschuift?  En de hoeveelheid beschikbare vergunningen, hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen die in het gebied woont, alsnog zijn of haar auto kan blijven parkeren? Het kan niet zo zijn dat er voor het invoeren van vergunningen wel ruimte is voor deze buurtbewoners, en daarna plotseling niet meer. Kan de wethouder de buurt hiermee geruststellen? Als het aan ons ligt, in ieder geval wel. 

Uit het buurt voor buurt onderzoek komt verder ook te hard rijden als veelgenoemd probleem naar voren. In het kader van twee vliegen in één klap zou het logisch zijn om dit ook direct aan te pakken bij het wijzigen van de verkeer en parkeersituatie in deze buurt. Waarom is dit niet meegenomen in dit plan, of krijgen we daar binnenkort een uitwerking van, en is het college bezig met een breder plan om dit op te lossen? Kortom: Wij zijn benieuwd.