Raadsdebat: Masterplan Toekomstbestendige Bedrijventerreinen Zwolle

Raadsdebat Masterplan Toekomstbestendige Bedrijventerreinen Zwolle.png

Door Branco Schoenaker op 26-02-2024

De economie verandert in hoog tempo. Dit gebeurt onder invloed van technologische ontwikkelingen, klimaatverandering, de energietransitie, de arbeidsmarkt, anders denken over hoe we omgaan met grondstoffen en de wetgeving die daarmee gepaard gaat. Met dit masterplan wordt samenhang aangebracht in lopende en nieuwe initiatieven. De gestelde doelen en opgaven helpen om focus aan te brengen en vormen de basis voor verdere samenwerking. Binnen de gemeentelijke begroting is voor toekomstbestendige bedrijventerreinen €300.000 per jaar beschikbaar, in de periode 2023 tot en met 2026. Lees hier de gehele bijdrage van Thijmen:

Bedrijventerreinen zijn de motor van onze stedelijke economie en moeten dat blijven. Dat schrijft de wethouder in zijn nota en dat is ook de crux van dit debat. Met 40% van de werkgelegenheid bij ongeveer 1150 bedrijven zijn bedrijventerreinen van groot belang voor onze lokale economie.Deze ondernemingen zorgen voor brood op de plank bij bijna de helft van de inwoners in onze gemeente, en zorgen hiermee dus ook voor een groot deel van onze welvaart hier in Zwolle.

Deze ondernemers zijn dus van groot belang, we moeten ervoor zorgen dat zij met een gerust hart elke avond hun pand kunnen verlaten. Onze fractie mist dat zeer belangrijke aspect in dit plan: Veiligheid. De Hessenpoort heeft camera’s, maar andere terreinen hebben dit niet op deze manier. Als de andere terreinen groeien, hoe borgen we ook daar de veiligheid? Is de wethouder bereidt om hierin te faciliteren met zaken als camera’s en kentekenherkenning? 

En wat doen we met de bereikbaarheid? We willen uitbreiden, maar hier hebben we het niet over, dat kan echt niet. Bijna iedereen komt met de auto, fiets of scooter. Het is toch logisch om ook een visie te hebben op de bereikbaarheid over de weg voor al die auto’s en voor alle vrachtwagens die voor en vanaf deze bedrijven leveren?

En dat brengt mij bij onze volgende vraag voor de wethouder: "Is 300 duizend euro per jaar wel voldoende?" Naast het grote belang voor onze inwoners hebben we hier ook een uitgelezen kans om qua bereikbaarheid, veiligheid en het duurzame vlak grote stappen te maken.

De besteding van het geld is afhankelijk van de voortgang van de plannen. Je hebt geld nodig om plannen voortgang te laten hebben, we moeten dus een goede focus hebben op waar dit geld in de praktijk terecht komt. Heeft de wethouder dit scherp? Een investering tot 2026 zou een langere horizon moeten hebben, kunnen we hier bij de begroting voor 2026 al een keuze over maken? 

Dan de plannen en mogelijkheden voor uitbreiding, hoe worden deze uitbreidingsmogelijkheden geconcretiseerd? Het plan geeft aan de hoogte in te gaan, en dat lijkt onze fractie prima. Ondernemers geven bij ons aan dat de welstandscommissie hierin nog een doorn in het oog is. Speelse elementen als kleine hoogteverschillen worden afgekeurd waardoor we steeds meer “verdozing” krijgen. In welke mate is de wethouder in gesprek met de ondernemers en is dit probleem bij hem bekend? 

Wij zien de extra stappen die de wethouder al zet, en wij verwachten dat de wethouder die extra stappen blijft zetten. Blijf in gesprek met de ondernemers, en denk actief mee in hun problemen. Want zij zijn uiteindelijk degenen die het allemaal waarmaken.