Raadsdebat: Initiatiefvoorstel instelling Vandalismefonds schadeherstel Sportparken

Kopie van Debatbijdrage Website.png

Door Branco Schoenaker op 22-04-2024

Begin van dit jaar heeft ons raadslid Annemee van de Klundert het initiatiefvoorstel 'Vandalismefonds schadeherstel sportparken' in. Hierin stelt wordt voorgesteld om een vandalismefonds in te stellen waarop sportverenigingen/sportparken een beroep kunnen doen voor een tegemoetkoming in de kosten van het herstellen van schade die door vandalisme is ontstaan (en niet door een verzekering vergoed worden). Door een vandalismefonds in het leven te roepen kunnen sportparken hun open karakter behouden, wat bijdraagt aan de maatschappelijke taken die zij vervullen voor de stad. Lees hier de gehele bijdrage van Monqiue in het debat.

Sporten is superleuk en gezond. Of je nou op hoog niveau hockeyt, met vrienden ’s avonds een balletje wil trappen of met je bootcampclub afspreekt, de sportparken zijn altijd toegankelijk. Zij zijn daarmee dan ook het kloppend hart van de wijk. Omdat de sportparken zo belangrijk zijn voor de leefbaarheid in de wijk vraagt de gemeente ook van hen om de hekken dag en nacht open te laten. Zodat iedereen die dat wil gebruik kan maken van de voorzieningen en de sportparken daarmee bijdragen aan versterking van de sociale basis.

Maar dit openstellen van de sportparken heeft ook een keerzijde. Zeer regelmatig worden vrijwilligers, coaches en bestuurders onaangenaam verrast door een gesloopte dug-out, doorgeknipte netten of vernieling van de stoeltjes op de tribune. En alsof dat al niet vervelend genoeg is, wordt het herstel van die schade vaak niet vergoed door de verzekeraar en blijven de sportparken met de kosten zitten. Dit is geld wat de sportparken hard nodig hebben om de parken te onderhouden, attributen te kopen en de contributie betaalbaar te houden. Hoe meer deze kosten oplopen, hoe meer de sportparken achteruit gaan, vrijwilligers ongemotiveerd raken en in het ergste geval de contributie verhoogd moet worden.

Als de sportparken de hekken willen sluiten om hun bezittingen te beschermen krijgen ze van de gemeente te horen dat dit toch echt niet de bedoeling is. We vinden die openheid van sportparken, zoals in de hervormingsagenda en het sportakkoord staat, namelijk een belangrijk vereiste voor de sociale basis.

Dat snappen wij ook, maar tegelijkertijd wringt daar bij mij de schoen en daarom vind ik dit ook zo’n goed voorstel. Want we kunnen niet enerzijds van de sportparken vragen om 24/7 de hekken open te houden voor de buurtbewoners en zich daarmee ook bloot te stellen aan vandalisme en tegelijkertijd de sportparken laten opdraaien voor de schade die dit oplevert. Dit vandalisemefonds is daar een oplossing voor en daar moeten we als raad ook voor staan.

Ik heb nog wel een opmerking over de financiën. Want het college heeft aangegeven dat het een sympathiek voorstel is, maar dat er niet voldoende middelen zijn om dit plan tot het met de volgende PPN te financieren. We kunnen het wel voor drie jaar financieren maar dus niet voor het vierde jaar en daarna. U kent de VVD als een partij die het huishoudboekje goed op orde wil hebben dus ik denk daarin graag mee. Ik ben benieuwd hoe de indiener en andere partijen daar naar kijken.

Ik ben trots op dit voorstel. Het laat zien dat de indiener oog heeft voor de echte oplossingen voor problemen waar deze sportparken, vrijwilligers en sporters tegenaan lopen. Laten we vooral zoeken naar mogelijkheden voor wat wél kan om de sportparken veilig en toegankelijk te houden.