Raadsdebat: Gebiedsvisie Breecamp-West

Op naar 1000 woningen in 2024..png

Door Branco Schoenaker op 15-01-2024

De gemeenteraad wordt voorgesteld de gebiedsvisie Breecamp-West vast te stellen. Bedoeling is om de dekking voor de planbegeleiding voor het ruimtelijk ontwikkelplan in het kader van kostenverhaal te realiseren uit de op te stellen privaatrechtelijke samenwerkingsovereenkomst. De VVD heeft hier een paar opmerkingen over, lees hier de gehele bijdrage van Regien:

Goed nieuws  voor al die Zwollenaren die op zoek zijn naar een woning. Ze moeten nog wel even geduld hebben, maar er wordt versneld een nieuwe wijk gebouwd. Een wijk waar, zo zegt de nota ons ‘iedereen welkom is en iedereen zich welkom voelt’.

Vanuit de VVD de waardering voor de inzet vanuit de gemeente en ontwikkelende partijen. We spreken vaak over het niet halen van onze bouwproductie en het blijft natuurlijk de vraag of dat hier wel lukt. Maar het start met ambitie en dat zien we hier terug.

We wijken af van het uitgangspunt om maximaal 2 gebieden tegelijkertijd op de markt te brengen. Om zo in te spelen op de grote vraag naar woningen vanuit de Zwollenaar. We kunnen het dus wel. Of moet ik zeggen: Zwolle kan het wel als we buiten de stad durven te ontwikkelen? Want waar we in de bestaande stad te maken hebben met de complexiteit van het bouwen door de drukke boven- en ondergrond, kunnen we hier op een schone lei aan de slag. Kunnen we hier tempo maken. Kunnen we hier werken aan de Zwolse aantallen.

En niet alleen voegen we kwantitatief een hoop toe met 600 woningen. Ook wordt het een wijk die groen, natuurinclusief, biodivers en klimaatadaptief wordt ingericht. Het kan dus ook hand in hand gaan. Flink wat woningen bouwen buiten de stad met oog voor onze leefomgeving. Waar de VVD al zo lang pleitbezorger van is, wordt ons vandaag in de schoot geworpen door een wethouder van iets andere pluimage. En hoe mooi is dat! Wat mooi als we deze ‘can-do’ mentaliteit ook bij bijvoorbeeld Vechtpoort zouden zien.

Hebben we dan helemaal geen aandachtspunten? Nou, dan toch een paar. Deze betreffen de ambities, de doelgroep en de fasering. In die volgorde:

Als eerste de ambities, in de gebiedsvisie ook wel de 10 ontwerpprincipes genoemd. De nota leert ons dat al deze ambities ‘boven het basisniveau’ worden uitgevoerd en dat er niet van deze ambities mag worden afgeweken. Dat kan iets doen met de betaalbaarheid van de woningen. Een belangrijk uitgangspunt voor deze wijk en van dit college. Ik hoor graag van het college wat het zou betekenen voor de ‘vrij op naam’ prijs als we -bijvoorbeeld - 3 van deze ambities op het basisniveau zouden ontwikkelen. Immers dat wordt in de visie aangeduid als ‘gewoon goed’. Het kan wellicht net het verschil maken in het verkrijgen van een hypotheek voor dat jonge Zwolse stel.

Als tweede aandacht voor de beoogde doelgroep. Genoemd wordt dat het ‘aqua-type-mens’ - en ik noem het maar zoals het in de nota wordt genoemd – een van de belangrijkste doelgroepen is. Dit type mens heeft voorkeur voor een vrijstaande woning en is in bezit van een auto. Opvallend is dan te lezen dat het woningbouwprogramma zich ‘minder focust op vrijstaande woningen’ en dat ‘autobezit wordt ontmoedigd’ en gekeken wordt naar de ‘mens die de auto laat staan’. Wellicht dat ik het verkeerd begrijp. Graag een toelichting van de wethouder. Hoe zit het met het type woningen? En kan de autobezitter – juist in een wijk verder van het centrum – nog gewoon gefaciliteerd worden? Want, ook de ‘aqua-mens’ bestaat gewoon en zoekt een fijne plek om te wonen.

Als laatste kort een opmerking over de fasering. De VVD heeft begrip voor de fasering van 100 woningen per jaar. Wel de nadrukkelijke oproep dat als de markt het toelaat, zo snel mogelijk meer te bouwen.

Wij kijken uit naar Breecamp West. Een wijk waar grondgebonden woningen de droom van starters, van senioren en van gezinnen in vervulling laat gaan.