Raadsdebat: Gebiedsontwikkeling Zwart Waterzone

Kopie van Debatbijdrage Website (1).png

Door Branco Schoenaker op 08-04-2024

De Zwarte Waterzone is het gebied aan de Holtenbroekerdijk, tussen de Holtenbroekerbrug en de Mastenbroekerbrug. Begin 2019 heeft de gemeenteraad de visie voor het gebied vastgesteld. De gemeenteraad heeft vervolgens in 2021 ingestemd met het stedenbouwkundig ontwikkelplan. In het stedenbouwkundig ontwikkelplan staat de verdere uitwerking van de plannen voor het gebied. De VVD heeft hier een mening over, lees hier de bijdrage van Regien.

De ontwikkeling van de Zwartewaterzone. Er is al veel over gesproken in dit huis. Maar het blijft voorlopig vooral ook bij die vele woorden, die goede intenties en die mooie plannen. Want, de plannen bleken niet ‘rond te kunnen worden gerekend’. En dat vindt de VVD erg jammer. Want waar VVD collega Hans Wijnen in 2019 al sprak over de kansen voor dit gebied: kansen voor groen, voor recreatie en toerisme, voor nieuwe bedrijvigheid, voor wonen. Kansen om werk met werk te maken en kansen voor een aantrekkelijker Holtenbroek, blijkt 5 jaar later, in 2024, dat deze kansen - voorlopig althans - niet worden verzilverd. Onder meer 280 woningen worden nu niet gebouwd. 280 plekken waar mensen een nieuwe toekomst op hadden kunnen bouwen. Wat de mogelijkheid gaf tot doorstroming binnen de wijk Holtenbroek. Een plan met toegevoegde waarde. En ik kan me niet voorstellen dat dit college zelf blij is met deze ontwikkeling. Ik kan me niet voorstellen dat ze deze logistieke hub - hoe hip het ook klinkt - verkiest boven de plannen die er lagen.  Want de uitdaging om niet alleen een aantrekkelijk, leefbaar gebied te ontwikkelen, maar ook de uitdaging om woningen te produceren die blijft onverminderd groot. Dat leidt dan ook tot de eerste vraag van mijn kant: Kan de wethouder de VVD overtuigen van het feit dat echt alles op alles is gezet met de ontwikkelende partijen om dit plan wel te laten slagen. En hoe dan?

We zouden eigenlijk over een aantal maanden starten met de bouw van woningen. Maar dat gaat voorlopig de ijskast in. Waarmee 280 huizen niet of later worden gerealiseerd. In algemene zin een vraag aan het college: kan de wethouder deze Raad recht in de ogen kijken en stellen dat 10.000 woningen tot 2030 haalbaar is? En maakt dit niet dat het college extra druk zet op het besluit over een uitleglocatie?

Dan de toekomst van dit gebied en als input van de kant van de VVD voor de heroriëntatie. De VVD blijft dit gebied zien als plek waar wonen en water samenkomt. Willen we de druk op het stedelijk groen verminderen, willen we divers bouwen, dan is dit een kans. We vragen het college om bij de heroriëntatie het wonen voor ogen te houden. Het college geeft in haar beantwoording van de vragen van de SP (oktober 2022) aan dat nieuwe initiatieven een bijdrage moeten leveren aan de woningbouwopgave. Kan de wethouder vanavond herbevestigen dat dit uitgangspunt overeind blijft? En om dan een start te maken: in hoeverre kunnen we het deelgebied Dijkzicht wel, in fases bijvoorbeeld, ontwikkelen? Want de komende 3 jaar wordt het Triferto terrein ingericht als bouwterrein, als op- en overslagplaats. Dat had overigens denk ik helemaal niemand voor ogen in 2019. Maar moeten we de gebieden blijven koppelen? Of kunnen we alvast in tranches woningen gaan ontwikkelen, zonder dat alles opnieuw moet. En we vragen om - als dit het wel mogelijk maakt om tot ontwikkeling van woningen en verbetering van het gebied te komen - met maatwerk te kijken naar de prijssegmenten van de woningen. Is het college bereid om ook daar naar te kijken? Want aan die woningen daar heeft Holtenbroek, daar heeft Zwolle uiteindelijk echt behoefte aan.

Ik rond af met de succeswensen richting het college en stakeholders. En de verwachting dat in het participatietraject dat volgt de verschillende belangen – ook vanuit de bewoners van Holtenbroek – worden gehoord. Want ook die belangen zijn meer divers dan we in dit huis wel eens horen.