Raadsdebat: Beleidsnota Basisvaardigheden

Door Branco Schoenaker op 11-12-2023

Kunnen lezen, schrijven, rekenen en op de computer werken zijn belangrijke middelen om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren en mee te doen in de samenleving. Gemeente Zwolle vindt het dan ook van belang om deze basisvaardigheden van inwoners te vergroten en te versterken. De VVD heeft hier ideeën over, lees hier Monique's gehele bijdrage:

Ik heb vroeger heel wat boeken verslonden. Ik ging op kruistocht in spijkerbroek, reed in de griezelbus van Paul van Loon, en leerde de toverspreuken van Harry Potter. Die boeken lees ik overigens nog steeds en ik vind lezen nog steeds een genot. Het doet mij dus pijn om van de week te horen dat de leesvaardigheid van Nederlandse kinderen voor het eerst in 15 jaar lager is dan in 21 andere landen. Het is tijd dat we het plezier terugbrengen in lezen, zodat kinderen hun woordenschat vergroten en zich even in een andere wereld kunnen wanen.

Dat gezegd hebbende wil ik een groot compliment maken aan de wethouder en ambtenaren voor deze nota. We hebben er even op moeten wachten, maar het resultaat mag er zijn! Er zijn concrete acties gekoppeld aan het doel om de taal- en rekenvaardigheid van mensen te verbeteren en we zien dat er integraal wordt samengewerkt op verschillende terreinen als armoede en gezondheid.  9% van de Zwollenaren heeft moeite met lezen en schrijven. Dat zijn dus ongeveer 12.000 Zwollenaren die niet volledig mee kunnen doen. Niet alleen deze mensen hebben er meer aan als zij ondersteuning krijgen bij taalvaardigheid, maar ook de maatschappij is erbij gebaat. En dit college heeft oog voor deze maatschappelijke impact, de gevolgen voor arbeidsparticipatie en het doorbreken van de generatiecyclus als het gaat om het ontbreken van voldoende taalvaardigheden.

Tegelijkertijd zien we in de nota dat we aan het begin staan van deze integrale aanpak. Mijn fractie heeft samen met de CU en het CDA een motie ingediend die vroeg om de resultaten van het uitvoeren van de taaleis bij mensen met een uitkering te delen met de raad. Van de mensen die een uitkering ontvangen in Zwolle heeft een kwart moeite met lezen en schrijven. Deze motie wordt in de nota afgedaan, maar mijn fractie mist informatie over monitoring en resultaten van uitvoering van de taaleis. En dat is wel waar de motie, die bijna raadsbreed is aangenomen, om vroeg. Het gaat mij niet om monitoren ansich, maar ik vind het belangrijk dat we kunnen zien of de taalondersteuning die wij bieden ook het gewenste resultaat oplevert: namelijk dat meer mensen mee kunnen doen. Kan de wethouder toezeggen dat hij een evaluatie van de taalmeter aan de raad stuurt met specifiek aandacht voor de mate waarin de participatie is vergroot?

Kortom Mijn fractie is erg blij met deze aanpak en wensen de wethouder veel succes met de verdere uitvoering.