Raadsdebat: Afhandeling motie Zwolle Vuurwerkvrij

Ontwerp zonder titel (3).png

Door Branco Schoenaker op 20-11-2023

Op 12 december 2022 heeft de raad gesproken over de toekomst van de jaarwisseling in Zwolle. Tijdens de besluitvormende vergadering van 19 december 2022 heeft de gemeenteraad naar aanleiding van die bespreking de motie Zwolle Vuurwerkvrij aangenomen. Lees hier Johran zijn gehele bijdrage:

De jaarwisseling moet een mooi feest zijn, met vrienden en familie, in jouw eigen buurt. Daar horen tradities bij als oliebollen en vuurwerk. Helaas wordt die traditie misbruikt door vuurwerkhufters. Zij gebruiken vuurwerk als wapen tegen hulpverleners of vallen anderen er mee lastig. Dat is onacceptabel en verpest het voor de rest. De politie is tegen een lokaal vuurwerkverbod: het is niet handhaafbaar. De VVD begrijpt dat en is hier ook niet voor. Zo bestraffen we de mensen die het goed doen en het gewoon fijn hebben. De VVD wil daarom een hardere aanpak van de vuurwerkhufters, om ons mooie feest te waarborgen.

Het is belangrijk om als politici met voorstellen te komen die oplossingen bieden voor de problemen in onze stad. En uit de nota van de burgemeester is het kristalhelder. Een lokaal vuurwerkverbod is onwenselijk en puur een signaal. De VVD wil geen afsteekverbod, vooruitlopend op landelijke ontwikkelingen en kiest dus voor het solide basisscenario.

Veelgenoemde en ook hele ernstige problemen zijn illegaal  vuurwerk afsteken en vuurwerkslachtoffers. Maar juist daar zien we geen afname bij gemeenten die al lokale vuurwerkverboden hebben. Een verbod is volgens de nota van de burgemeester dus vooral een signaal. Ik vraag de burgemeester of hij zijn huidige lobby en inzet - samen met de VNG en ook politie - dan zelf als onvoldoende zou beschouwen? We geven daar toch signalen genoeg af? 

Wel zou de VVD voorstander zijn om meer geld uit te trekken voor een hardere aanpak van de vuurwerkhufters. De burgemeester heeft een gereedschapskist. Onze oproep: zet die in. Graag horen we of hij de volgende instrumenten al inzet of wil inzetten. Ten eerste extra inzet en patrouille door politie en BOA’s. Ten tweede bij vondsten van grote hoeveelheden vuurwerk de woning sluiten. Ten derde hoe je mensen die in de dagen voorafgaand de jaarwisseling al betrapt worden, een gebiedsverbod kan opleggen. Ten vierde: bij notoire locaties preventief fouilleren inzetten. Want vuurwerk dat qua kracht praktisch een wapen is, en soms zelfs zo wordt gebruikt, hoort op onze straten niet thuis.

Als het gaat om een gemeentelijke vuurwerkshow is de VVD niet direct een tegenstander, maar de hoos aan participatie die daar nu aan gelinkt wordt, lijkt ons wat overbodig. Op die keuze kunnen we dus niet vooruit lopen. Ook vraagt de VVD zich af hoe dit in diverse gemeenten uitgevoerd wordt, denk bijvoorbeeld aan de kosten hiervan.

De VVD staat aan jouw kant als je gewoon een mooie jaarwisseling wil. We komen met voorstellen om dit te waarborgen en de hufters die dit op het spel zetten aan te pakken.