Ouderen moeten gewoon de binnenstad in kunnen

human-874979_960_720.jpg

Door Johran Willegers op 10-02-2017

Als je ouder wordt en soms wat slechter ter been bent, moet je gewoon nog onze binnenstad in kunnen komen. In een brief liet de cliëntenraad van Driezorg weten dat de bereikbaarheid van het centrum voor senioren een probleem is. Het is voor de VVD Zwolle heel normaal dat wanneer je naar de binnenstad wil, dat ook moet kunnen. Daarom stelt de fractie hierover vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

"De VVD wil een binnenstad die voor iedereen, ongeacht het gekozen vervoersmiddel, bereikbaar moet zijn,” stellen gemeenteraadslid Johran Willegers en fractieondersteuner Annemee van de Klundert. “Zeker voor onze ouderen, die vaak al lange tijd in Zwolle wonen. Zij verdienen het dat ze zonder overbodige strubbelingen binnen de grachten kunnen komen.”

Het centrum moet per definitie goed bereikbaar zijn voor alle groepen en de ouderen in onze stad verdienen daarbij zeker specifieke aandacht. Voor deze doelgroep is de auto vaak een belangrijk vervoersmiddel. Bereikbaarheid van de binnenstad is een belangrijke voorwaarde voor een levendige binnenstad.

Lees de brief van de cliëntenraad hier, bij agendapunt 5.B2.

De VVD heeft de volgende vragen gesteld:

  1. Heeft de wethouder kennisgenomen van de brief van de Centrale Cliëntenraad van Driezorg met betrekking tot de bereikbaarheid van het centrum van Zwolle? 
  2. Wat vindt de wethouder van het feit dat senioren aangeven dat het centrum van Zwolle minder goed bereikbaar is voor deze doelgroep?
  3. Kan de wethouder zich met de VVD voorstellen dat het frustrerend is voor senioren die slecht(er) ter been zijn dat ze niet met het door hun gekozen vervoermiddel op een makkelijke manier de binnenstad kunnen bezoeken?
  4. Is de wethouder het met de fractie van de VVD eens dat een extra aanbod van bijvoorbeeld stop en shop plekken een mooie aanvulling zou kunnen zijn voor deze situatie? En zo nee, waarom niet.
  5. Tot welke actie is het college bereid om het aantal parkeergelegenheden in Zwolle te laten stijgen? Op welke manier wil het college dit vormgeven en op welke termijn?
  6. Er wordt in de brief ook een voorstel gedaan voor een pendeldienst naar/door de binnenstad. Is de wethouder bereid met de provincie als concessieverlener van het openbaar vervoer in gesprek te gaan of de dienstregeling zodanig kan worden aangepast dat de bus een structureel aantal keren per dag de binnenstad aandoet.
  7. Is de wethouder bereid om samen met de cliëntenraad van Driezorg een inventarisatie te doen welke andere partijen betrokken kunnen worden om wat aan deze problematiek te doen en te kijken of er misschien nog andere mogelijkheden zijn dit op te lossen? Zo ja, op welke termijn kunnen die uitkomsten met de raad gedeeld worden? Zo nee, waarom niet?