Opinienota burgerberaad

Burgerberaad foto.jpg

Door Kirsten van Zeist op 07-12-2022

De VVD is gematigd enthousiast over het organiseren van een burgerberaad in Zwolle. Onderstaand de bijdrage van Niels tijdens de raadsvergadering van dinsdag 6 december. 

'Allereerst wil ik mijn dank uitspreken aan de werkgroep inwonerbetrokkenheid en de griffie voor het harde werken dat zij hebben verricht in de afgelopen maanden. Het burgerberaad is nieuw in Zwolle, daarom is het fijn dat er een duidelijke opinienota is geschreven. Nog fijner is dat deze opinienota gaat over de spelregels van het burgerberaad. Want deze spelregels bepalen of het burgerberaad een succes of een flop is. Dat hebben wij als VVD ook altijd gezegd: wij vinden een burgerberaad een goede toevoeging op onze democratie, maar dan moet het wel goed georganiseerd worden.

Voor ons zijn daarbij drie zaken vooral van belang: het mandaat, de loting en de evaluatie. Te beginnen bij het mandaat van het burgerberaad. Wij zijn hier duidelijk over: een burgerberaad is adviserend, niet bindend. Dat betekent dat wij als volksvertegenwoordigers de uitkomsten van een burgerberaad uiterst serieus nemen, maar dat wij onze eigen afweging kunnen maken. Wij zijn immers direct gekozen door onze inwoners om belangen af te wegen en besluiten te nemen. In de opinienota is dit optie 3.

Dan wil ik het hebben over loting onder inwoners. Voor ons is het grote voordeel van een burgerberaad dat álle groepen inwoners meedoen. Dus zowel de vader die ’s nachts als productiemedewerker bij Wehkamp werkt als de ondernemer die de volgende ochtend weer in haar winkel moet staan. De groep moet dus representatief zijn, maar volledige representativiteit is volgens de nota niet haalbaar. Wij willen weten op welke onderdelen de groep niet representatief is, zodat wij dit mee kunnen wegen wanneer de burgerberaad haar advies uitbrengt: krijgen wij dit inzicht?

Ten derde de evaluatie van het burgerberaad. En hier zijn wij echt teleurgesteld over deze nota. Aangezien het burgerberaad nieuw is in onze stad, is het nodig om een kritische evaluatie te hebben. Alleen zo kunnen wij bepalen of het beraad een succes is geweest of dat het toch niet aansluit op de wensen van onze inwoners. Hierover hebben wij nog niets gelezen in deze opinienota. Wanneer is het burgerberaad volgens de werkgroep een succes? Hoe gaat de evaluatie eruit zien, op basis van welke criteria? Dit is voor ons een belangrijk punt en wij willen hierover duidelijkheid.

Ten slotte wil ik stilstaan bij drie andere vragen die ons zijn gesteld.

1. Bepalen van het onderwerp: hier ik mis een stap. Het voorstel is dat de raad met een shortlist komt en dat inwoners hieruit mogen kiezen. Waarom mogen inwoners zelf geen onderwerp aandragen? Als je inwoners wilt betrekken, moet je de shortlist aan onderwerpen niet in het stadhuis bedenken. Daarnaast nog twee vragen: hoe zorgen we ervoor dat deze peiling ook representatief is en hoe garanderen we dat inwoners maximaal 1x kunnen stemmen?
 

2. De faciliteiten voor deelnemers lijken ons prima. Qua vergoeding zijn wij voorstander van een rond bedrag van €10 per uur of €50 per sessie.
 

3. Deelname van raadsleden en burgerraadsleden. Wij vinden dat politici geen actieve rol moeten spelen. Dat is het hele idee van een burgerberaad: het is een beraad van burgers, niet een beraad van politici. Omdat het burgerberaad nieuw is, kunnen wij ons wel voorstellen dat raadsleden bij één bijeenkomst als toeschouwer aanwezig zijn.
 

Zoals u merkt zijn wij gematigd enthousiast over het organiseren van een burgerberaad in Zwolle. Ik kijk uit naar de beantwoording van de raadswerkgroep en ben benieuwd of zij ons echt enthousiast kunnen laten worden'.